Rådgivningsgruppen

Nr. 525 – Referat fra 03. mai 2022

 

Referat fra 3. mai 2022

Tilstede:                     Gro Sjønnesen, Frøydis Jakobsen, Cecilie Dahl,
Merete Bjørke, Cora Galucio og Erik Songstad

Ikke tilstede:

Møte-leder:             Erik Songstad

Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset

         Sted:                   Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:         Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:                Tilretteleggere kl. 13.30 til 14.30

Neste møte:       10. mai

Vedlegg:            Ingen

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Cecilie og Merete har forberedt Sentralt brukerråd i går.
Da ble de også intervjuet av Vernepleier-podden.

 

Avis-utklipp og andre nyheter

Ingen avis-utklipp.
Beskjeder og informasjon

Ingen nye beskjeder eller informasjon.

 

@   E-post

Vi har fått e-post fra Kai
om fredags-styre på fredags-klubben.

Dette er lagt ned.

 

E-post fra Karin om tema-kvelden.

Hun kommer på neste møte.
Politiker Lina Parvizian har sendt safett-pinnen videre til Rødt.

 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

Vi så på en fin film som en gruppe fra Trondheim har laget
som handler om selvbestemmelse.

Filmen ligger på NAKU.
Vi har laget

 

Ny kontor-ansatt i ULF i Danmark.

 

 

 

Brukerrådsarbeid -”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

Neste møte i SAR er 24. mai.
Vi har snakket ikke hørt noe mer fra Marte Skjemstad
som er avdelingsleder i Per Skredders vei.
Tar kontakt på neste møte.

 

Har snakket med Elin Uldalen
som er avdelingsleder i Jernbaneveien.
Hun blir med på tilrettelegger-møtet 10. mai
og på SAR-møtet 24. mai.

 

 

BA-rådet, Sentralt brukerråd og andre råd

Møte i Sentralt-brukerråd (SB) på mandag 9. mai.
Merete og Cecilie tar det uten Lars Ole,

fordi han er opptatt med noe annet.

 

Saker til SAR:

Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med.

Tema-kveld om IP og BPA

Frøydis har spurt Gry om hun kan tenke seg å være med
å fortelle om BPA på tema-kvelden.

Vi venter på svar.

 

 

 

 

 

 

Penger fra tomtesalg på Emma Hjorth
Dette er utsatt til neste SAR-møte som er 24. mai.

Vi har laget en egen liste over prosjektene
og sendt en til Eivind.

 

Det blir en ny runde til høsten
med nye forslag til hva pengene kan brukes til.

Det står ca. kr. 16 000 000 igjen på kontoen.

Forslaget og bassengbading og sykkel kan tas ut,
fordi det allerede er i orden.

 

 

Nordisk paraply

Det jobbes med en egen hjemmeside
for den Nordiske paraplyen.

 

 

SAKER  

 

01/19            Veileder Helsedirektoratet
Vi har tenkt å lage et forslag til hvordan den lettleste veilederen

kan brukes på husmøter/råd.

Ta opp to temaer om gangen
og snakk om hva det betyr.

Vi lager et forslag til hvordan det kan gjøres,
med noen hjelpe-spørsmål.

Vedtak:     Tar det opp på SAR i mai hvis vi får tid.
Som sak til eventuelt.

02/19        Tema-kveld om BPA og IP
Karin kommer 10. mai.
Hun har sendt oss noen nye lysbilder.
Vi ser på disse før hun kommer kl. 10.15.

 

Vedtak:      Fortsetter saken på neste møte
 

03/19            Politiker-stafetten 2020
Vi venter på svar fra Rødt.

Vedtak:        Fortsetter med saken.

05/19            Skjema for «Tilbakemelding på kvalitet»
Skjemaet er lagt ut og saken tas opp på SAR.

Vedtak:        Ble utsatt på SAR-møtet 22. mars til 24. mai.
 

03/21          Penger fra salg av tomter
på området Emma Hjorth – del 2

Vedtak:        Utsatt til høsten.
 

Godkjenning av referat nummer 525

Referatet ble godkjent.

 

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møtet.

 

 

       EVENTUELT

 

Finne flere medlemmer,
Cecilie foreslår at vi drar til Bærum arbeidssenter,
til Arba og Aurora.

Invitasjon til sommer-avslutning.

Vi ønsker å invitere Heidi og Bente.

 

Ta opp med Eivind om det er mulig
å ha en ny runde med «Bruker spør bruker».