Rådgivningsgruppen

Nr. 524 – Referat fra 19. april 2022

Referat fra 19. april 2022

Tilstede:                     Gro Sjønnesen, Frøydis Jakobsen, Cecilie Dahl,
Merete Bjørke, Cora Galucio og Erik Songstad

Ikke tilstede:

Møte-leder:             Merete Bjørke

Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset

         Sted:                   Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:         Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:

Neste møte:       3. mai

Vedlegg:            Ingen

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Ingen møter siden sist på grunn av påske.

 

Avis-utklipp og andre nyheter

Det er årsmøte i Viken NFU ………
Beskjeder og informasjon

Ingen nye beskjeder eller informasjon.

 

@   E-post

Ingen nye e-poster.
Vi har sendt en ny epost til Karin
om neste planleggings-møte
for temakveld om BPA og IP.

 

Internett, hjemmeside og Facebook

Ikke så mye nytt.
 

 

Brukerrådsarbeid -”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

Neste møte i SAR er 24. mai.
Vi har snakket med Marte Skjemstad
som er avdelingsleder i Per Skredders vei.
Har ikke hørt noe mer fra henne.

 

Har snakket med Elin Uldalen
som er avdelingsleder i Jernbaneveien.
Hun blir med på tilrettelegger-møtet 3. mai
og på SAR-møtet 24. mai.

 

 

BA-rådet, Sentralt brukerråd og andre råd

Neste møte i BA-rådet er torsdag 28. april
og neste møte i Sentralt-brukerråd (SB) er mandag 9. mai.
Forberedelses-møte til SB mandag 2. mai hos Merete fra 15.30.

 

Saker til SAR:

Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med.

Tema-kveld om IP og BPA

Cecilie tar med sin IP på neste møte,

så vi kan se hvordan en IP kan se ut.

Frøydis spør Gry om hun kan tenke seg å være med
å fortelle om BPA på tema-kvelden.

Penger fra tomtesalg på Emma Hjorth
Dette er utsatt til neste SAR-møte som er 24. mai.

Vi har laget en egen liste over prosjektene
og sendt en til Eivind.

 

Det blir en ny runde til høsten
med nye forslag til hva pengene kan brukes til.

Det står ca. kr. 16 000 000 igjen på kontoen.

 

 

Nordisk paraply

Det jobbes med en egen hjemmeside
for den Nordiske paraplyen.

 

 

 

SAKER  

 

01/19            Veileder Helsedirektoratet
Vi lager et forslag til hvordan den lettleste veilederen

kan brukes på husmøter/råd.

Ta opp to temaer om gangen
og snakk om hva det betyr.

Vi lager et forslag til hvordan det kan gjøres,
med noen hjelpe-spørsmål.

Vedtak:     Tar det opp på SAR i mai hvis vi får tid.

02/19        Tema-kveld om BPA og IP
Forslag til datoer med Karin er 10. mai.
Så kan vi informere de andre på SAR-møtet 25. mai.
Satser på tema-kveld på høsten.
Vedtak:      Vi har sendt purring til Karin
 

03/19            Politiker-stafetten 2020
Nå er det snart 2 år siden

vi startet politiker-stafetten for valget 2019.

Det var Line Parvizian fra Arbeiderpartiet den 3. mars 2021.

Hun har stafett-pinnen,
hvis hun ikke har sendt den videre.

Glemte å sende epost forrige gang,
den er nå sendt.

Vedtak:        Vi sender henne en e-post og spør.

 

 

05/19            Skjema for «Tilbakemelding på kvalitet»
Skjemaet er lagt ut og saken tas opp på SAR.

Vedtak:        Ble utsatt på SAR-møtet 22. mars til 24. mai.
 

03/21          Penger fra salg av tomter
på området Emma Hjorth – del 2

Vedtak:        Utsatt til høsten.
 

 

Godkjenning av referat nummer 524

Referatet ble godkjent.

 

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møtet.

 

 

 

       EVENTUELT

 

Finne flere medlemmer,
Cecilie foreslår at vi drar til Bærum arbeidssenter,
til Arba og Aurora.

Invitasjon til sommer-avslutning.

Vi ønsker å invitere Heidi og Bente.

 

Ta opp med Eivind om det er mulig
å ha en ny runde med «Bruker spør bruker».