Rådgivningsgruppen

Nr. 522 – Referat fra 01. mars 2022

Referat fra 1. mars 2022

Tilstede:                     Gro Sjønnesen, Frøydis Jakobsen, Cecilie Dahl
og Merete Bjørke

Ikke tilstede:         Cora Galucio og Erik Songstad

Møte-leder:             Cecilie Dahl

Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset

         Sted:                   Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:         Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:                Tilretteleggere

Neste møte:       22. mars SAR-møte

Vedlegg:            Ingen

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Intet spesielt.

 

 

Avis-utklipp og andre nyheter

Ingen aviser-utklipp eller andre nyheter.

 

 

Beskjeder og informasjon

SAR om 3 uker.
Fagtorget på MTEK for alle er åpent
mandag 7. mars fra kl. 12.30 til kl. kl. 19.00
og tirsdag 8. mars fra kl. 12.30 til kl. 15.00
 

@   E-post

Nyhetsbrev fra Inclusin Europe.
Informasjon om fritids-kalender fra Dagny Mikkelsby

som er konsulent i avd. Fritid og Avlastning.

 

Internett, hjemmeside og Facebook

Så på video fra Svensk TV
om en person med Dows-syndrom
som kanskje skulle sendes ut av Sverige alene.

 

 

Brukerrådsarbeid -”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

Vi har flyttet datoen for SAR fra 22. februar til 22. mars.

 

 

BA-rådet, Sentralt brukerråd og andre råd

Ingen referat ennå.
 

Saker til SAR:

Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med.

Ny sak er runde to med penger fra tomtesalg på Emma Hjorth.
Denne blir utsatt til høsten,
slik at arbeidet med veilederen kan komme først
og at vi får mer tid til saken om penger fra tomtesalget.

 

På forrige møte laget vi saksliste til SAR.
Vi har kalt inn tilretteleggere til teams-møte på slutten av dagen.

 

 

 

Nordisk paraply

Det jobbes med en egen hjemmeside
for den Nordiske paraplyen.

 

 

 

 

 

 

 

SAKER  

 

01/19            Veileder Helsedirektoratet

Vedtak:     Vi ser på den lettleste utgave når den er klar.

02/19        Tema-kveld om BPA og IP
Forslag til datoer med Karin er 5. april og 10. mai.
Så kan vi informere de andre på SAR-møtet 25. Mai.
Satser på tema-kveld tidlig på høsten.
Vedtak:      Vi sender datoene til Karin
 

03/19            Politiker-stafetten 2020
Nå er det snart 2 år siden

vi startet politiker-stafetten for valget 2019.

Det var Line Parvizian fra Arbeiderpartiet den 3. mars 2021.

Hun har stafett-pinnen, hvis hun ikke har sendt den videre.

Vedtak:        Vi sender henne en e-post og spør.

 

05/19            Skjema for «Tilbakemelding på kvalitet»
Skjemaet er lagt ut og saken tas opp på SAR.

Vedtak:        Saken følges opp.
 

03/21          Penger fra salg av tomter
på området Emma Hjorth – del 2

Vedtak:        Det er fortsatt noe som må avklares.

 

 

Godkjenning av referat nummer 522

Referatet ble godkjent.

 

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møtet.

 

 

 

       EVENTUELT

Det skal være en konferanse i Asker kulturhus
med tema mestringsteknologi 7. og 8. mars.

Fagtorget er åpent for alle, gratis inngang på Fagtorget.
Se: www.mtekforalle.no