Rådgivningsgruppen

Nr. 521 – Referat fra 22. februar 2022

Referat fra 22. februar 2022

Tilstede:                     Gro Sjønnesen, Frøydis Jakobsen
og Merete Bjørke

Ikke tilstede:         Cora Galucio, Cecilie Dahl og Erik Songstad

Møte-leder:             Gro Sjønnesen

Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset

         Sted:                   Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:         Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:                Karin Sjølinder og tilretteleggere

Neste møte:       1. mars

Vedlegg:            Ingen

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Det har vært møte i Paraplyen 9. februar.

 

 

Avis-utklipp og andre nyheter

Ingen aviser-utklipp eller andre nyheter.

 

Beskjeder og informasjon

Det er Mtek for alle om 14 dager.
Fagtorget er åpent for alle.
@   E-post

Intet spesielt.
 

Internett, hjemmeside og Facebook

Ikke sett på hjemmesider.

 

 

Brukerrådsarbeid -”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

Vi har flyttet datoen for SAR fra 22. februar til 22. mars.

 

BA-rådet, Sentralt brukerråd og andre råd

Ingen referat ennå.
 

Saker til SAR:

Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med.

Ny sak er runde to med penger fra tomtesalg på Emma Hjorth.
Denne blir utsatt til høsten,
slik at arbeidet med veilederen kan komme først
og at vi får mer tid til saken om penger fra tomtesalget.

 

Vi har laget saksliste til SAR
og har kalt inn tilretteleggere til teams-møte på slutten av dagen

og det samme på neste møte om en uke.

 

 

 

Nordisk paraply

Det jobbes med en egen hjemmeside
for den Nordiske paraplyen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAKER  

 

 

01/19            Veileder Helsedirektoratet
Vedtak:     Vi ser på den lettleste utgave når den er klar.

 

 

02/19          Tema-kveld om BPA og IP
Vi gikk igjennom det som er laget så langt.
Vi trenger tid på å huske tilbake til det vi har gjort.
Vedtak:        Finne nye datoer for samarbeid med Karin denne våren.

 

03/19            Politiker-stafetten 2020

Vedtak:        Utsettes til 2022

 

 

05/19            Skjema for «Tilbakemelding på kvalitet»
Skjemaet er lagt ut og saken tas opp på SAR.

Vedtak:        Saken følges opp.
 

03/21          Penger fra salg av tomter
på området Emma Hjorth – del 2

Vedtak:        Det er fortsatt noe som må avklares.

 

 

 

 

 

Godkjenning av referat nummer 521

Referatet ble godkjent.

 

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møtet.

 

 

 

       EVENTUELT

Det skal være en konferanse i Asker kulturhus
med tema mestringsteknologi 7. og 8. mars.

Fagtorget er åpent for alle, gratis inngang på Fagtorget.
Se: www.mtekforalle.no