Rådgivningsgruppen

Nr. 52 – Referat fra 7. mai 1996

Referat fra 7. mai 1996
Tilstede: Per, Tove, Harald, Anne og Rene
Møteleder: Rene
Referent: Lars Ole
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt: kl.13.30 til kl. 16.30
Faste punkter:
 Godkjenning av referat nummer 51.
Referatet ble godkjent.
 Referat fra andre møter
Vi har fått referat
fra forelesningen «Tilgjengelige nærmiljø»
fra Handikap 96.
Referatet blir satt i egen perm.
 Avis-utklipp
Ingen avis-utklipp.
 Beskjeder og informasjon
Det er ikke bestemt ny dato for Felles-møte.
RGB-møte 21. mai blir flyttet til 22. mai.
Side – 2
 Brev til gruppen
Brev fra Bodil Riisberg i KKF
om «Tilgjengelighet for utviklingshemmede»
Se sak 12/95.
 Kontakt med samarbeids-partnere
Rene sjekker med sin bolig
om de har fått tilsendt
transport-tilbudet
og regler for TT-kjøring.
Ikke fått noe ennå.
LO sjekke dette med Helen Skau.
? Hva er andre opptatt av?
Intet spesielt.
SAKER
04/95 FRI FRA ARBEID
Vedtak: Vi venter på svar fra Hauger Verksted A/S.
07/96 IDEDUGNAD OM RIDE-SENTERET
Harald har snakket med Ellen Johansen
fra Emma Hjorths Venner.
Vedtak: Harald ringer Ellen
og snakker med henne om referatet
og om det er noe RGB bør gjøre med saken.
Utsettes.
12/95 TILGJENGELIGHET
Side – 3
FOR UTVIKLINGSHEMMEDE
Rene leste opp brevet fra Bodil Riisberg.
Vi forstår ikke hvorfor prosjekt-beskrivelsen
ikke er god nok.
Per mener at tilgjengelighet for utviklingshemmede
er at teksten er skrevet uten for mange vanskelige ord
og med bokstaver som er store nok.
Per foreslår at vi snakker med Brukerrådet
for å finne ut
hva vi skal svare.
Lars Ole sender et brev til Kommunaldirektøren og
forteller hva gruppen tenker om saken.
Vedtak: Saken utsettes.
Lars Ole sender brevet.
06/96 SEMINAR OM ARBEIDET MED REFORMEN
Alle syntes det var spennende og
utfordrende å presentere gruppen.
Vi så på video-opptak fra forelesningen.
Det er flere ting vi må trene på
til neste gang vi skal forelese.
Vedtak: Vi må lage en perm med overheads
til de som skal forelese.
Vi ser på videoen en gang til på neste møte.
EVENTUELT
Se referat fra møte 51.
Ikke gjennomgått.