Rådgivningsgruppen

Nr. 517 – Referat fra 09. november 2021

Referat fra 9. november 2021

Tilstede:                                     Cecilie Dahl, Gro Sjønnesen, Cora Galucio
og Erik Songstad

Ikke tilstede:         Frøydis Jakobsen og Merete Bjørke

Møte-leder:             Cora Galucio

Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset

         Sted:                   Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:         Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:                Ingen

Neste møte:       23. november 2021 – SAR

Vedlegg:            Ingen

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Ingen møter sist.

 

 

Avis-utklipp og andre nyheter

Ingen aviser-utklipp eller andre nyheter.

 

 

Beskjeder og informasjon

Ønske om å komme i gang med frukt på møtene.

 

@   E-post

Sendt ny e-post til Heidi
med spørsmål om frukt og Ipad.

 

Svart på e-post fra Karin.

 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

Vi har forandre informasjon om oss på hjemmesiden.

 

 

 

Brukerrådsarbeid -”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR
Vi har gjennomgått sakslisten og forberedt sakene.

Erik er møteleder
og skal forberede seg til denne oppgaven.

Han skal bruke tale-maskinen sin.

 

Vi har også snakket med flere innledere.
 

BA-rådet, Sentralt brukerråd og andre råd

Usikker på når det er BA-råd,
Sentralt brukerråd 7. desember.

 

 

Saker til SAR:

Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med.

Ny sak er runde to
med penger fra tomtesalg på Emma Hjorth.

 

 

 

Nordisk paraply

Det jobbes med en egen hjemmeside
for den Nordiske paraplyen.

 

 

 

 

 

 

 

SAKER  

 

 

01/19     Veileder Helsedirektoratet

Vedtak:     Vi ser på den lettleste utgave når den er klar.

 

 

02/19     Tema-kveld om BPA og IP
Karin kunne ikke komme i dag.

Vedtak:     Finne ny dato sammen med Karin

 

 

03/19     Politiker-stafetten 2020

Vedtak:
     Utsettes til 2022

 

 

 

05/19     Skjema for «Tilbakemelding på kvalitet»
Avklares med Heidi.

Vedtak:     Saken følges opp.

 

 

01/21     Prosjekt Ferie for alle
Anders kommer 7. desember og skal intervjue oss.

Vedtak:     Informasjon er videre sendt til Heidi

 

 

 

 

03/2021 Penger fra salg av tomter
på området Emma Hjorth – del 2

                   Vi snakket om saken og det kom et par forslag.

  • Mini-golfbane på området Emma Hjorth.
  • Vollyball-bane på området Emma Hjorth.
  • Ipad til alle brukerråd/husmøter,
    samt medlemmer i RGB.
  • Konserter og ferieturer

 

Vedtak:     Lagt ut presentasjon på hjemmesiden under SAR

 

 

Godkjenning av referat nummer 517

Referatet ble godkjent.

 

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møte.

 

 

 

       EVENTUELT

Ingen saker