Rådgivningsgruppen

Nr. 514 – Referat fra 28. september 2021

Referat fra 28. september 2021

Tilstede:             Frøydis Jakobsen, Merete Bjørke, Cecilie Dahl,
Gro Sjønnesen, Cora Galucio og Erik Songstad

Ikke tilstede:    

Møte-leder:        Frøydis Jakobsen

Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset

         Sted:                   Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:         Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:                John-Ingvard Kristiansen kl. 14.00

Neste møte:       12. oktober 2021

Vedlegg:            Ingen

        

 

         Informasjon fra andre møter og konferanser

Intet spesielt.

          Avis-utklipp og andre nyheter

                   Ingen aviser-utklipp eller andre nyheter.        

 

 

    Beskjeder og informasjon

                   John-Ingvard kommer til oss kl. 14 i dag.
                   Cora blir borte en time fra kl. 12.30 i dag.

                   Cecilie kommer ikke 23. november.

 

 

      @   E-post og beskjeder

E-post fra Bente Moe Eriksen om frist for forslag til bruk av 

 

        

 

 

 

        Internett, hjemmeside og Facebook

 

 

 

Brukerrådsarbeid -”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

Vi har begynt å snakke om sakslisten til SAR-møtet.

Vi fortsetter på neste møte.

 

 

BA-rådet, Sentralt brukerråd og andre råd

Neste møte er 25. oktober.
Vi skal snakke om Emma pengene
og personale som kan være med på ferie-undersøkelsen.

 

 

Saker til SAR:

                   Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med.

                  

                  

 

Annet:  Hva skal være tema på neste Tema-kveld?

                   Vi er i gang med å planlegge tema-kveld og BPA og IP.

                   Se egen sak.

                   Temaer fra Helsetilsynets veileder.

 

                  

 

                   Nordisk paraply

                   Det jobbes med en egen hjemmeside for den Nordiske paraplyen.

                  

 

 

 

 

 

 

 

 


SAKER  

 

01/19     Veileder Helsedirektoratet

        
Vedtak:     Finne dato for å gå ut å spise.

 

 

02/19     Tema-kveld om BPA og IP

På grunn av mange saker
og oppstart etter pandemien,
så utsetter vi neste møte med Karin til 11. novmeber.

Vedtak:     Utsettes.

 


03/19     Politiker-stafetten 2020

                 
Vedtak:
     Utsettes til 2022

        

 

05/19     Skjema for «Tilbakemelding på kvalitet»


Vedtak:     Avklares med Heidi

 

01/21     Prosjekt Ferie for alle

Han lurte også på om vi kunne hjelpe han
med å samle 4 til 8 personale
som også kunne intervjues.

Vedtak:     Merete og Cecilie avklarer med Heidi sentralt brukerråd.

 

 

 

 

 

02/21     TryggEst-seminar

John-Ingvar fra Bufdir har spurt oss
om vi kan delta på samling
for ansvarlige for TryggEst i kommune.

Konferansen er i Oslo 20. oktober.

På konferansen skal en ny hjemmeside vises.

Vi skal være å fortelle om denne.

Vedtak:     Cecilie, Frøydis, og Cora blir med.
Vi lager en film på forhånd
som forteller vår historie
om det vi ser på hjemmesiden.

 

 

 

03/2021 Penger fra salg av tomter
              på området Emma Hjorth – del 2

Heidi Hesselberg har sendt oss en spørsmål
om videre bruk av penger fra salget av tomter
på Emma Hjorth.

Hund har laget en power-point-presentasjon
som forteller hva som er gjort
og hva som skal gjøres.

Frist for å komme med forslag er 1. desember 2021.

Vi tar opp spørsmålet på SAR-møtet 23. november
og med tilretteleggerne 26. oktober.

Vi lager et lett-lest forslag til presentasjonen.

Vedtak:     Lars Ole tar kontakt med Heidi
og avklarer noen spørsmål.

 

 

 

 

  Godkjenning av referat nummer 514

Referatet ble godkjent.

 

 

   Saks-liste for neste møte

Delt ut på møte.

 

 

 

       EVENTUELT

         «Bruker spør bruker» – hvordan kan det følges opp?

         Kanskje snakke med KS?  Sjekke med LUPE og NFU.
         Merete tar opp saken i Sentral brukerråd på mandag.

         Forbereder saken sammen med Cecilie på fredag.