Rådgivningsgruppen

Nr. 515 – Referat fra 12. oktober 2021

Referat fra 12. oktober 2021

Tilstede:             Frøydis Jakobsen, Merete Bjørke, Cecilie Dahl,
Gro Sjønnesen, Cora Galucio og Erik Songstad

Ikke tilstede:    

Møte-leder:        Gro Sjønnesen

Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset

         Sted:                   Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:         Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:

Neste møte:       26. oktober 2021

Vedlegg:            Ingen

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Intet spesielt.
Avis-utklipp og andre nyheter

Ingen aviser-utklipp eller andre nyheter.

 

Beskjeder og informasjon

Merete og Frøydis må en tur på jobben
på slutten av dagen
på grunn av et viktig arrangement
om psykisk helse-dagen.
Forespørsel fra Claus i ULF
om vi kan sende en liten jule-hilsning fra RGB
som skal trykkes i ULF-bladet.
Vi sendte et bilde
og sender tekst på e-post.

 

Vi skal ut og spise med Helsedirektoratet
på tirsdag 19. oktober.
Vi møtes på Narvesen/togstasjonen i Sandvika kl. 15.45

 

@   E-post

E-post fra vernepleierstudent som går på VID Sandnes.

Han heter Markus.

Ha lurte på lit om oss
og vi sendte han et hefte vi har laget.

 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

Vi må forandre informasjon om oss på hjemmesiden.

Gjør det på neste møte.

 

Ikke tid til å gå igjennom de vanlige hjemmesidene.

 

 

Brukerrådsarbeid -”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR
 

 

BA-rådet, Sentralt brukerråd og andre råd

Neste møte er 25. oktober.
Vi skal snakke om Emma pengene
og personale som kan være med på ferie-undersøkelsen.

 

 

Saker til SAR:

Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med.
Ny sak er runde to med penger fra tomtesalg på Emma Hjorth.

 

 

Annet:  Hva skal være tema på neste Tema-kveld?

Vi er i gang med å planlegge tema-kveld og BPA og IP.

Se egen sak.

Temaer fra Helsetilsynets veileder.

 

 

Nordisk paraply

Det jobbes med en egen hjemmeside for den Nordiske paraplyen.

 

 

 

 

 

SAKER  

 

01/19     Veileder Helsedirektoratet

Vedtak:     Vi skal spise på Jaipur tirsdag 19. oktober kl. 16.30

 

 

02/19     Tema-kveld om BPA og IP

På grunn av mange saker
og oppstart etter pandemien,
så utsetter vi neste møte med Karin til 11. november.

Vedtak:     Utsettes.

 

03/19     Politiker-stafetten 2020


Vedtak:
     Utsettes til 2022

 

 

05/19     Skjema for «Tilbakemelding på kvalitet»

Vedtak:     Avklares med Heidi

 

01/21     Prosjekt Ferie for alle

Han lurte også på om vi kunne hjelpe han
med å samle 4 til 8 personale
som også kunne intervjues.

Vedtak:     Merete og Cecilie avklarer med Heidi sentralt brukerråd.

 

 

02/21     TryggEst-seminar

Vedtak:     Cecilie, Frøydis, og Cora blir med.
Vi lager en film på søndag 17. oktober.
03/2021 Penger fra salg av tomter
på området Emma Hjorth – del 2

Vedtak:     Lars Ole tar kontakt med Heidi
og avklarer noen spørsmål.
Lager også en lettlest versjon av lysbildene.

 

 

Godkjenning av referat nummer 515

Referatet ble godkjent.

 

 

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møte.

 

 

 

       EVENTUELT

«Bruker spør bruker» – hvordan kan det følges opp?

Kanskje snakke med KS?  Sjekke med LUPE og NFU.
Merete tar opp saken i Sentral brukerråd på mandag.

Forbereder saken sammen med Cecilie på fredag.