Rådgivningsgruppen

Nr. 511 – Referat fra 15. desember 2020

Referat fra 15. desember 2020

Tilstede:             Frøydis Jakobsen, Merete Bjørke, Cecilie Dahl,
Cora Galucio og Gro Sjønnesen

Ikke tilstede:    

Møte-leder:        Gro Sjønnesen

Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset

         Sted:                   Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:         Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:                Videomøte med Karin 10.30-11.00

Neste møte:       12. januar 2021

Vedlegg:            Ingen

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Merete og Lars Ole har vært på møte med sentralt brukerråd.

 

Avis-utklipp og andre nyheter

Ingen aviser-utklipp eller andre nyheter.

 

Beskjeder og informasjon

Frøydis må gå litt tidligere i dag.

 

@   E-post og beskjeder

Lina avtaler med gruppeleder om møte til neste år.

Stein Stugu i Rødt kommer med forslag til datoer for besøk.

 

Internett, hjemmeside og Facebook

ULF har vært med å lage et undervisnings-opplegg
som handler om seksualitet og overgrep.
De skal ut og undervise om dette.

De har også laget en app.

 

 

 

Brukerrådsarbeid -”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR
Vi inviterer til video-møte med tilretteleggerne
på vårt andre møte 26. januar 2021.

Vi foreslår ca. kl. 12.00,
men sjekker med hva som passer best for tilretteleggerne.

 

Kan dere få samlet brukerrådet og husråd,
slik at de kan forberede seg til SAR-møtet?

Viktig at dere tester ut bruk av video-konferanse,

slik at vi vet at alt fungerer som det skal.

Så planlegger vi for et SAR-video-møte 23. februar.

 

 

BA-rådet, Sentralt brukerråd og andre råd

Merete og Lars Ole var på møtet mandag 7. desember.

Cecilie blir med på planlegging neste gang
og kanskje med på nest møte i sentralt brukerråd.

 

 

Saker til SAR:

Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med.

 

Frøydis har forslag om trenings-gruppe med jenter.
Bruk anlegget på BIP. Tas opp på SAR når det er klart.
Annet:  Hva skal være tema på neste Tema-kveld?

Vi er i gang med å planlegge tema-kveld og BPA og IP.

Se egen sak.

Temaer fra Helsetilsynets veileder.

Venter på lett lest utgave.

 

 

Nordisk paraply

Det jobbes med en egen hjemmeside for den Nordiske paraplyen.

 

 

 

 

SAKER  

 

 

02/19     Tema-kveld om BPA og IP

I dag gikk vi gjennom alle lysbildene
og kom med våre tilbakemeldinger.

Noen steder må teksten fordeles på flere lysbilder.

Noen bilder kommer litt feil.

Vi kom med forslag til en kjent person
som har en funksjonshemming som ikke synes så lett.

Vi snakket også litt om hva er dagsplan er.

Ordner også de andre tingene vi snakket om.

Vedtak:     Neste videomøte er 12. januar 2021.
Klokkeslett ikke bestemt.

 

 

03/19     Politiker-stafetten 2020

Se punkt E-post og beskjeder over.

Vedtak:
     Venter på forslag til avtale med Stein Stugu fra partiet Rødt.

 

 

05/19     Skjema for «Tilbakemelding på kvalitet»

Vedtak:     Venter fortsatt på svar fra Tone og Heidi.
Merete snakker med Heidi om dette på mandag.

 

 

 

 

 

Godkjenning av referat nummer 511

Referatet ble godkjent.

 

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møte.

 

 

 

       EVENTUELT

Fortsette med årsrapport for 2019, kommet til høsten.

«Bruker spør bruker» – hvordan kan det følges opp?

Kanskje snakke med KS?  Sjekke med LUPE og NFU.
Merete har tatt opp saken i Sentral brukerråd.