Rådgivningsgruppen

Nr. 510 – Referat fra 1. desember 2020

Referat fra 1. desember 2020

Tilstede:             Frøydis Jakobsen, Merete Bjørke, Cecilie Dahl,
Cora Galucio og Gro Sjønnesen

Ikke tilstede:     Tove Kjevik og Erik Songstad (permisjon)

Møte-leder:        Frøydis Jakobsen

Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset

         Sted:                   Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:         Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:                Videomøte med Karin 10.45-11.30

Neste møte:       15. desember 2020

Vedlegg:            Ingen

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Saksliste er klart til Sentralt brukerråd.

 

 

Avis-utklipp og andre nyheter

Ingen aviser-utklipp eller andre nyheter.

 

 

Beskjeder og informasjon

Forslag om å grille ute ved Emma arbeidssenter.
Sjekker mulighet for å låne grill.

 

Frøydis hadde ordnet med pepperkaker og gløgg.

 

På juleavslutningen 15. desember
ordner Cecilie sjokolade-kake
og Lars Ole pølser med tilbehør.

 

 

@   E-post og beskjeder

Har fått svar fra Lina i arbeiderpartiet.

Hun har gitt stafett-pinnen videre til Stein Stugu i Rødt.

Vi venter på at han tar kontakt.

 

Vi har også sagt ja til et videomøte
med kommunestyre-gruppen til Arbeiderpartiet.

 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

Intet spesielt.

 

 

 

Brukerrådsarbeid -”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR
Vi inviterer til video-møte med tilretteleggerne
på vårt andre møte 26. januar.

Så planlegger vi for et SAR-video-møte 23. februar.

 

 

BA-rådet, Sentralt brukerråd og andre råd

Det er møte i sentralt brukerråd nå på mandag.

Cecilie og Merete planlegger møtet på førstkommende fredag.

Merete og Lars Ole drar på møtet på mandag.

 

 

Saker til SAR:

Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med.

 

Frøydis har forslag om trenings-gruppe med jenter.
Bruk anlegget på BIP. Tas opp på SAR når det er klart.
 

Annet:  Hva skal være tema på neste Tema-kveld?

Vi er i gang med å planlegge tema-kveld og BPA og IP.

Se egen sak.

Temaer fra Helsetilsynets veileder.

 

 

 

Nordisk paraply

Det jobbes med en egen hjemmeside for den Nordiske paraplyen.

 

 

 

SAKER  

 

 

02/19     Tema-kveld om BPA og IP

Karin har laget noen forslag til lysbilder om BPA
som kan brukes i forelesningen.

Vi gikk i gjennom lysbildene
og snakket om hva BPA handler om.

Vi snakket også litt om hva IP er.
Karin lager forslag til lysbilder om IP til neste gang.

Ordner også de andre tingene vi snakket om.

Vedtak:     Neste videomøte er 15. desember kl. 10.30 til 11.00

 

 

03/19     Politiker-stafetten 2020

Se punkt E-post og beskjeder over.

Vedtak:
     Venter på svar fra Stein Stugu fra partiet Rødt.

 

 

05/19     Skjema for «Tilbakemelding på kvalitet»

Vedtak:     Venter fortsatt på svar fra Tone og Heidi.
Merete snakker med Heidi om dette på mandag.

 

 

01/19     Veileder Helsedirektoratet

Therese fra Helsedirektoratet satt stor pris på innspillene våre.

Vedtak:     Forslag om å lage en tema-kveld
som handler om det står i veilederen.
Men vi venter til den finnes som en lett lest utgave.

 

 

Godkjenning av referat nummer 510

Referatet ble godkjent.

 

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møte.

 

 

 

       EVENTUELT

Fortsatt med årsrapport for 2019, kommet til høsten.

«Bruker spør bruker» – hvordan kan det følges opp?

Kanskje snakke med KS?  Sjekke med LUPE og NFU.
Merete tar opp saken i Sentral brukerråd på mandag.

Forbereder saken sammen med Cecilie på fredag.