Rådgivningsgruppen

Nr. 51 – Referat fra 20. april 1996

Referat fra 23. april 1996
Tilstede: Per, Tove, Harald, Anne og Rene
Møteleder: Harald
Referent: Lars Ole
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt: kl.13.30 til kl. 16.30
Faste punkter:
 Godkjenning av referat nummer 50.
Referatet ble godkjent.
 Referat fra andre møter
Se sak 07/96 IDEDUGNAD RIDE-SENTERET
Det har kommet referat fra idedugnaden.
Vi har fått referat
fra forelesningen om epilepsi og skolevansker
som FFO hadde ansvaret for.
Rene og Tove ønsker kopi.
 Avis-utklipp
Tove hadde med avis-utklipp fra
Budstikka 12. april
om Samspill 96 i Trondheim.
Kopi delt ut på møtet.
Side – 2
 Beskjeder og informasjon
Felles-møte 26. april blir utsatt.
Nærmere beskjed om ny dato vil bli gitt.
Møte 21. mai blir flyttet til 22. mai.
 Brev til gruppen
Brev fra Bodil Riisberg i KKF om
«Tilgjengelighet for utviklingshemmede»
Se sak 12/95.
 Kontakt med samarbeids-partnere
Lars Ole har snakker med Anne Kvaal i Bærum FFO
om orienteringssak nr. 2 i
referatet fra møte i
Rådet for funksjonshemmede 1. februar 1996.
Saken handler om å finne avlastningsbolig
for utviklingshemmede i Stabekk distrikt.
Prosjektgruppen jobber med saken.
Det er Mona Sæbø fra Kristelig Folkeparti
som er representant fra Rådet for funksjonshemmede.
Rene sjekker med sin bolig
om de har fått tilsendt
transport-tilbudet og regler for TT-kjøring.
Ikke fått noe ennå.
Lars Ole sjekke dette Helen Skau.
? Hva er andre opptatt av
Intet spesielt.
Side – 3
SAKER
04/95 FRI FRA ARBEID
Tove får permisjon med lønn,
hvis det er snakk om administrasjon.
Tove sjekker mer om hva dette betyr.
Vedtak: Lars Ole tar kontakt med styret på Hauger Verksted A/S.
Vi venter fortsatt på svar
før vi gjør noe mer med saken.
12/95 TILGJENGELIGHET
FOR UTVIKLINGSHEMMEDE
Brev fra Bodil Riisberg i KKF.
De har mottatt prosjekt-skissen og
gir oss et svar innen 30.04.96
Alle har lest prosjekt-skissen
men ikke alle har streket under.
Vedtak: Alle leser prosjekt-skissen til neste gang.
Alt som er vanskelig å forstå,
skal strekes under.
05/96 HANDIKAP 96
Harald, Tove og Anne
var på seminaret om «Tilgjengelige nærmiljø»
Foredraget foregikk på Rica hotell.
Tove leste opp seminar-programmet
for de andre i gruppen.
Harald og Tove syntes
foredraget om Sandvika sentrum var best.
Anne likte foredraget om Lillehammer best.
Side – 4
07/96 IDEDUGNAD OM RIDE-SENTERET
På dugnaden satt Harald sammen med Ellen Johansen
fra Emma Hjorths Venner.
Vedtak: Harald ringer Ellen og snakker med henne om
refetatet og om det er noe RGB
bør gjøre med saken.
06/96 SEMINAR OM ARBEIDET MED REFORMEN
Invitasjon og program for seminaret ble delt ut.
Anne og Harald har lyst til å snakke om RGBs arbeid.
Det blir et planleggings-møte neste uke
for å finne mer ut av hva som skal sies
på forelesningen.
Vedtak: Alle må søke om permisjon.
Alle lager en lapp
hvor de forteller litt om seg selv,
navn, arbeidsplass og
spesiell interesse for arbeid i RGB.
Lars Ole avtaler tid for planleggings-møte i neste uke
og ringer Harald og Anne.
EVENTUELT
* Hvor mange vernede bedrifter er det i Bærum?
Per har sjekket dette med sin sjef.
Per har ennå ikke fått noe svar.
Det ble ikke tid til alle sakene:
* Se på Område-info nr. 3.
* Årsrapport fra Rådgivningsgruppen
* Mat på møtene
* Per ønsker å ta opp en sak om skatte-trekk
* Rene ønsker å vite mer om Vidaråsen