Rådgivningsgruppen

Nr. 503 – Referat fra 04. februar 2020

Referat fra 4. februar 2020

Tilstede:             Frøydis Jakobsen, Tove Kjevik, Merete Bjørke,
Erik Songstad og Gro Sjønnesen

Ikke tilstede:     Cora Galucio

Møte-leder:        Erik Songstad

Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset

         Sted:                   Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:         Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:                Studenter Linn Martine og Adrian
Tilretteleggere

Neste møte:       SAR 25. februar og vanlig møte 3. mars

Vedlegg:            ingen

 

 

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Merete har vært på møte sentral brukerråd forrige mandag.
Det tar litt tid før vi får referatene – Merete gir tilbakemelding.

 

 

Avis-utklipp og andre nyheter

Artikkel i Budstikka 27. januar om danse-gallaen på Ramstad skole
med Haug skoles musikk-korps for psykisk funksjonshemmede
og andre med spesielle behov.
 

Beskjeder og informasjon

Cora kommer tilbake til møtet 3. mars.

 

 

 

@   E-post og beskjeder

Vi har ikke fått svar fra Kai og sender en påminnelse.

 

Vi har fått et spørsmål fra Anders Mitsundstad
i Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge
med funksjonsnedsettelser (NKBUF)
som lurer på om noen fra brukerrådene
ønsker å være med på gruppe-intervju om temaet ferie.

 

Intervjuet vil foregå i mars april og vare ca. 1 time.

 

Vi ble enige om å ta opp spørsmålet på neste SAR-møte

og spørre hvem som har lyst til å være med.

 

Vi ber Anders lage en liten lettlest-invitasjon som vi kan dele ut.

 

 

Vi har fått e-post fra to studenter, Marius og Mikael,
som går sosialt arbeid ved Nord Universitet i Bodø.
De er for tiden i praksis hos Miljøtjenesten i Bodø Kommune.
Studentene er svært interessert i å besøke oss i Bærum
for å se hvordan vi arbeider
og for å høre hva som er viktig å ha med
når det kommer til å starte et brukerråd.

 

De ønsker å komme 24. og 25. februar
og være med på SAR-møtet.

Vi ønsker de velkommen.

 

 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

Intet spesielt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukerrådsarbeid -”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR
Neste SAR-møte er 25. februar.
Tilretteleggerne kommer på RGB-møte enten i dag
eller 4. februar fra kl. 14.00 til kl. 15.00.

 

Kim fra Emma arbeidssenter (vikar for Kim-Roger),
Anne Grete fra REGA / Emma kafe

og Marianne Klykken Fagnatun.

 

BA-rådet, Sentralt brukerråd og andre råd

Ingen andre referater siden siste møte.

 

 

 

Saker til SAR:

Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med.

 

Frøydis har forslag om trenings-gruppe med jenter.
Bruk anlegget på BIP. Tas opp på SAR.

Gruppe-intervju om ferie-tilbud.

 

Studenter fra Bodø på besøk.

 

 

 

Annet:  Hva skal være tema på neste Tema-kveld?

Temaer fra Helsetilsynets veileder.

Et forslag er brukerstyrt personlig assistanse – BPA.

Et annet forslag er Individuell plan – IP.
Vi jobber med saken,
men venter på svar fra Tone Rokseth.

 

 

Nordisk paraply

Martin har påtatt seg ansvaret for en hjemmeside,

hvor alle kan finne informasjon om paraply-samarbeidet.
Marlene har påtatt seg ansvaret for Facebooksiden.

 

 

 

 

 

SAKER  

 

07/18     Det gjelder livet – lettlest rapport
         På grunn av arbeidet med årsrapporten,

må vi fortsatt utsette denne saken.

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

 

02/20     Tema-kveld om IP og BPA

Vi har invitert Karin Sjølinder til møte 3. mars
for å starte arbeidet med å lage tema-kvelden.

Venter på svar!

Vedtak:     Vi fortsetter saken på SAR og i RGB. Saksnummer i SAR er 02/19.

 

 

03/19     Politiker-stafetten 2020

Vi møtes på Narvesen på togstasjonen i Sandvika kl. 15.00.

Vi tar med stafett-pinnen, valgbrosjyren fra 2011,
RGB-brosjyrer og liste over vårens møter.

Politikerne som skal komme,
avtaler med Lars Ole om dato og tidspunkt.

Vi vil fortelle om RGB, svare på spørsmål
og snakke om sakene i brosjyrene.

Politikerne kan stille spørsmål
og fortelle hva de er opptatt av.

Vi ønsker å bli litt kjent med hverandre.

Vedtak:     ingen vedtak

 

 

 

 

05/19     Skjema for «Tilbakemelding på kvalitet»

Vi har tatt kontakt med Tone Rokseth
og spurt om hun vil komme på neste SAR-møte.

Vårt forslag ligger på hjemmesiden
under saker vi jobber med i SAR.

Vedtak:     Vi venter fortsatt på svar fra Tone

 

 

 

Godkjenning av referat nummer 503

Referatet ble godkjent.

 

 

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møte.

 

 

 

 

       EVENTUELT

 

Begynt å lage årsrapport for 2019, ikke ferdig.

 

Studenter fra Bodø, se tidligere i referatet.

NSD – Nasjonalt kompetansetjeneste for barn og unge
med funksjonsnedsettelser, se tidligere i referatet.