Rådgivningsgruppen

Nr. 50 – Referat fra 9. april 1996

Referat fra 9. april 1996
Tilstede: Per, Tove, Harald, Anne og Rene
Møteleder: Per
Referent: Lars Ole
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt: kl.13.30 til kl. 16.30
Faste punkter:
 Godkjenning av referat nummer 49.
Anne lurte på om hvorfor
det ikke sto fravær i referatet?
Grunnen til dette
er at vi ikke ønsker
å «henge ut» de som ikke er på møtet.
Referatet ble godkjent.
 Referat fra andre møter
Se ny sak 07/96 IDEDUGNAD RIDE-SENTERET
Per og Tove har vært på Bjørnehuset i Oslo.
Der traff vi noen som var på seminaret på «KLUBBEN».
Per snakket med de fra Oslo
og fortalte litt om hva RGB jobber med.
Tove hilste på noen av medlemmene fraOslo
som ikke var på besøk i «KLUBBEN».
Side – 2
 Avis-utklipp
Ingen avis-utklipp.
 Beskjeder og informasjon
Lese-gruppen på Bekkestua-bibliotek
skal besøke Kulturkafeen på lørdag 13. april.
Det er Arild Nyquist som skal lese egne dikt.
 Brev til gruppen
Referat fra møte i Rådet for funksjonshemmede
1. februar 1996.
Lars Ole snakker med Anne Kvaal
om et par av punktene i referatet.
Rene sjekker med sin bolig
om de har fått tilsendt
transport-tilbudet og regler for TT-kjøring.
 Kontakt med samarbeids-partnere
Harald hadde kontakt med Ellen Johansen
på Idedugnaden 28. mars.
? Hva er andre opptatt av
Rene har snakket med noen som syntes det er synd
at det ikke er kafe i «KLUBBEN» på mandager lenger.
Harald er enig i dette.
Rene tar dette opp på neste felles-møte med Brukerrådet.
Side – 3
SAKER
04/95 FRI FRA ARBEID
Vedtak: Vi venter fortsatt på svar
før vi gjør noe mer med saken.
12/95 TILGJENGELIGHET
FOR UTVIKLINGSHEMMEDE
Siste utgave av prosjekt-beskrivelsen ble delt ut.
Prosjekt-beskrivelsen er sendt til kommunaldirektøren for KKF.
Vedtak: Alle leser prosjekt-skissen til neste gang.
Alt som er vanskelig å forstå,
skal strekes under.
05/96 HANDIKAP 96
Harald, Rene, Tove og Anne
er påmeldt til «Tilgjengelige nærmiljø»
tirsdag 16. april kl. 09.00 til kl. 12.00.
Harald og Tove får fri.
Vedtak: Anne ringer søker om permisjon i morgen.
Rene sjekker med sin jobb i morgen.
Ringer Lars Ole og gir beskjed.
07/96 IDEDUGNAD OM RIDE-SENTERET
Harald har vært på Idedugnad
om det nye ridesenteret på Emma Hjorth.
På dugnaden ble det snakket om hvor mye
det nye ridesenteret og hvor mye det vil koste.
Harald satt sammen med Ellen fra Emma Hjorths Venner.
Vedtak: Harald ringer Ellen og snakker med henne
om det er noe RGB bør gjøre med saken.
06/96 SEMINAR OM ARBEIDET MED REFORMEN
Side – 4
Delt ut invitasjon og program for seminaret.
Anne og Harald har lyst til å snakke om RGBs arbeid.
Det blir et planleggings-møte neste uke
for å finne mer ut av hva som skal sies på forelesningen.
Vedtak: Alle må søke om permisjon.
Alle lager en lapp hvor de forteller litt om seg selv.
Navn, arbeidsplass, spesiell interesse for arbeid i RGB.
Lars Ole avtaler tid for planleggings-møte i neste uke
og ringer Harald og Anne.
EVENTUELT
* Hvor mange vernede bedrifter er det i Bærum?
Per har sjekket dette med sin sjef.
Per får nærmere besked om dette senere.
Det ble ikke tid til alle sakene:
* Vi ser på Område-info nr. 3.
* Årsrapport fra Rådgivningsgruppen
* Mat på møtene
* Per ønsker å ta opp en sak om skatte-trekk
* Rene ønsker å vite mer om Vidaråsen.