Rådgivningsgruppen

Nr. 5 – Referat fra 31. oktober 1993

REFERAT FRA MØTET I RÅDGIVNINGSGRUPPEN SØNDAG 31.10.93
(MØTET NR.5)

Tidspunkt: 18.00 – 21.00
Tilstede: Tove og Steingrim
Fravær: Jannicke (GITT BESKJED)
Referent: Lars Ole

3/93 SNAKKE TIL TELEFONSVARER
Steingrim hørte på båndet.

Han ønsker å prøve å ringe på nytt en annen gang.

8/93 VIDEO OM HVEM VI ER
Vi har filmet fra kulturfestivalen i asker.

9/93 KULTURKONFERANSE I ASKER
Tove fortalte hvordan hun hadde det på konferansen.

Rene forteller på neste møte.
Samlet referat kommer senere.

 

 

10/93 «FRITID I BÆRUM»
Eksempel på pictogram.

Vi kan se pictogram på
Handikapp-parkerings-skilt
Og telefon-bokser

Gruppen ønsker at pictogram eller andre bilder kan brukes på oversikten.

Lars ole gir tilbakemelding til kommunen om hva gruppen har kommet frem til.

11/93 HYTTETUR
Forslag om
Lørdag 27. Til søndag 28. November.

Alle i gruppem sjekker denne datoen
Og gir beskjed på møte
Søndag 14. November om de kan eller ikke.

EVENTUELT:
Saker som ikke står på sakslisten til møte.

 

 

 

 

 

12/93 EMMA HJORT
Bærum kommune skal overta
Emma hjorts hjem.

Steingrim synes ikke det er riktig at det skal bygges boliger for
Ikke-funksjonshemmede på området.

Alle leser det utdelte avisutklippet
«skal til nønsterby» til neste gang.

13/93 SAKER SOM MEDLEMMENE I GRUPPEN
ER OPPTATT AV

Steingrim: fremtiden til emma hjort

Alle i gruppen tenker på hvilke saker de mener er viktige for gruppen å jobbe med.

Vi snakker om det på neste møte.