Rådgivningsgruppen

Nr. 497 – Referat fra 08. oktober 2019

Referat fra 8. oktober 2019

Tilstede:             Frøydis Jakobsen, Tove Kjevik, Merete Bjørke,
Erik Songstad, Gro Sjønnesen og Cora Galucio

Ikke tilstede:    

Møte-leder:        Tove Kjevik

Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset

         Sted:                   Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:         Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:                Ingen

Neste møte:      29. oktober

Vedlegg:            ingen vedlegg,
men se film og artikkel på RGBs Facebookside.

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Lars Ole har vært på møte sammen med interim-styret
i Nordisk paraply.

Mer informasjon under punktet brukerrådsarbeid.

 

Avis-utklipp og andre nyheter

Gro hadde med to utgaver av B.A.N.G,
som er bedrifts-avisen på Wøyen.

Beskjeder og informasjon

Medlems-aften for ViVil med tema Haloween lørdag 19.10.

 

@   E-post og beskjeder

Ingen e-post.
 

 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

Intet spesielt på hjemmesidene.
Vi har lagt ut informasjon om den fiktive (leke) rettsaken
som skal være fredag 8. november i Oslo.

 

 

Brukerrådsarbeid -”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

Vi har skrevet ferdig referatet fra SAR-møtet 24. september.
Det blir lagt ut på hjemmesiden fredag 11. oktober.
Neste SAR-møte er 19. november.
Tilretteleggerne kommer på RGB-møte enten 29. oktober
eller 12. november.

 

 

 

BA-rådet, Sentralt brukerråd og andre råd

Intet nytt.

 

 

Saker til SAR:

Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med.

 

Frøydis har forslag om trenings-gruppe med jenter.
Bruk anlegget på BIP.

Tas opp på SAR.

 

 

Annet:  Hva skal være tema på neste Tema-kveld?

Temaer fra Helsetilsynets veileder.

Et forslag er brukerstyrt personlig assistanse – BPA.

Et annet forslag er Individuell plan – IP.
Vi jobber med saken.

 

 

Nordisk paraply

Vi så på film fra turen til Danmark og artikkel i Grundens avis.
Snakket også litt om møtet i interim-styret forrige fredag.
Det blir konferanse i august 2020.

 

 

 

 

 

SAKER  

 

 

07/18     Det gjelder livet – lettlest rapport
         På grunn av arbeidet med Helsetilsynets veileder,

må vi fortsatt utsette denne saken.

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

 

01/19     Veileder Helsedirektoratet
Vi er ferdig med vold og overgrep,

samt alkohol og andre rusmidler.

Har også funnet frem til størrelse på T-skjorter.

Vedtak:     Vi fortsetter neste gang med lege og tannlege
 

02/19     Forelesning for vernepleier-studenter

Vi må ta med drikke og mat.
Vi har laget spørsmål som Lars Ole sender over.

Vedtak:     Vi starter på Ramma tirsdag 22. oktober kl. 08.30.

 

 

03/19     Politiker-stafetten 2020

Laminert politikeroversikten fra siste nummer av Bæringen.

Hvem lager rød stafett-pinne
og hvem besøker ordføreren?

Vedtak:     Vi fortsetter saken på neste møte

 

 

 

 

Godkjenning av referat nummer 497

Referatet ble godkjent.

 

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møte.

 

 

 

       EVENTUELT

 

Morodalsfestivalen – vise b