Rådgivningsgruppen

Nr. 494 – Referat fra 20. august 2019

Referat fra 20. august 2019

Tilstede:             Frøydis Jakobsen, Tove Kjevik, Gro Sjønnesen,
Merete Bjørke, Erik Songstad og Cora Galucio

Ikke tilstede:    

Møte-leder:        Erik Songstad

Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset

         Sted:                   Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:         Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:                Helen kl. 12.00 til kl. 12.30

Neste møte:      Tirsdag 3. september med tilretteleggere fra kl. 13

Vedlegg:            Ingen vedlegg

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Ingen møter på grunn av sommeren.
Avis-utklipp og andre nyheter

Intet spesielt.

 

 

Beskjeder og informasjon

Gro og Cora har vært kurs med Helen om mat og helse.
@   E-post og beskjeder

Oversikt over høsten fritidsaktiviteter fra Kaj.

 

 

 

 

 

 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

Ikke noe spesielt denne gangen.

 

 

 

”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

Neste SAR-møte er 24. september, flyttet fra 10. september.

 

 

 

BA-rådet, Sentralt brukerråd og andre råd

Intet nytt.

 

 

 

Saker til SAR:

Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med.

 

Salg av tomter på Emma Hjorth
Vi har noen spørsmål til forslag nr. 6 om Solknatten.

 

Frøydis har forslag om treningsgruppe med jenter.
Bruk anlegget på BIP.

Tas opp på SAR.

 

 

 

Annet: 

 

Hva skal være tema på neste Tema-kveld?

Temaer fra Helsetilsynets veileder.

Et forslag er BPA.

Et annet forslag er Individuell plan (IP).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helen kom for å informere oss om prosjektet;

Kosthold for bedre helse
for mennesker med utviklingshemming i kommunale boliger

– «Mat til begjær, ikke besvær»

Helen har fått nødvendige svar på spørsmål
for å komme i gang med undersøkelsen og kurset.

Det har tatt tid,
fordi det er mange som skal vite om hvordan det skal gjøres.

Holder nå på å gjøre ferdig kost-kurset.

Skal sende ut invitasjon til alle,
men for å være med,
så skal noen ting finnes ut av
før man kan få delta.

Det skal måles høyde, vekt og blodtrykk.
Helene skal også se i din journal
for å være sikker på at det er greit at du er med på kurset.

Det handler om spesielle ting
som kan gjøre at du ikke kan være med-

Helene skal informere på SAR-møte og i boliger,
eventuelt på arbeidsplassene.

Det er 50 – 60 plasser og det blir arrangert to kurs.

Det ene kurset starter våre 2020
og det andre høsten 2020.

Kurset skal senere kunne være for alle som har lyst.

 

 

 

 

SAKER  

 

 

07/18     Det gjelder livet – lettlest rapport
        

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

 

01/19     Veileder Helsedirektoratet
Snakket ferdig om kropp og seksualitet,

og personlig assistanse.

Vedtak:     Vi fortsetter 3. september
Godkjenning av referat nummer 494

Referatet ble godkjent.

 

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møte.

 

 

 

 

EVENTUELT

Ingen ting.