Rådgivningsgruppen

Nr. 492 – Referat fra 21. mai 2019

Referat fra 21. mai 2019

Tilstede:             Frøydis Jakobsen, Tove Kjevik, Gro Sjønnesen
Merete Bjørke, Erik Songstad og Cora Galucio

Ikke tilstede:    

Møte-leder:        Tove Kjevik

Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset

         Sted:                   Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:         Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:                Victoria Marie Jansson

Vedlegg:            1/492 – Møteplan høst 2019

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Merete og Lars Ole har vært på møte i Sentralt-brukerråd i går.
Den viktigste saken var kommune-valget til høsten
og ønske om flere ferie-tilbud.
Avis-utklipp og andre nyheter

I Budstikka 16. mai leste vi om Carina som får støtte fra Fylkesmannen              og ber kommunen om å ta opp saken på nytt.

 

 

Beskjeder og informasjon

Vi snakket litt om Jobbmessen
og hvordan man kommer seg dit.
@   E-post og beskjeder

E-post fra Kai Thoresen om gratis båttur med Rigmor.
Legges i kalenderen på kalenderen.
 

 

 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

May Østby har skrevet litt om oss på Vernepleier.no.
VI har langt lenken på vår Facebookside.

 

 

”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

 

BA-rådet, Sentralt brukerråd og andre råd

Intet nytt.

 

 

Saker til SAR:

Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med.

 

Vi har laget ferdig referatet fra SAR-møtet 7. mai.
Det blir lagt ut på hjemmesiden under Referat fra SAR.

 

 

Annet:  Hva skal være tema på neste Tema-kveld?

Temaer fra Helsetilsynets veileder.

Et forslag er BPA.

Et annet forslag er Individuell plan (IP).

 

 

 

 

SAKER  

 

 

07/18     Det gjelder livet – lettlest rapport
        

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

 

01/19     Veileder Helsedirektoratet
Vi begynte å snakke om kropp og seksualitet.

Dette er et vanskelige tema å snakke om.

Må også snakke om personlig assistanse.

Vedtak:     Vi fortsetter 4. juni.
 

Planlegge stands på Vivil-lekene og Morodalsfestivalen

Vaktliste:  Gro og Frøydis

Brosjyrer, rollup, stemmekort og hatt, stafettpinne,
mobbeplakater og t-skjorter.

Vi skal snakke om:  25-år, andre råd i kommunen,
andre kommuneråd og i Sverige og Norge.
Når og hvor vi skal stå.  Parkering.

 

Sommer-avslutning
Vi ønsker å invitere ordføreren, utvalgsleder i hovedutvalg for bistand
og omsorg, rådmannen og kommunalsjef.
SAR-medlemmer, tilretteleggere, sentralt brukerråd, Hedda og Britta.
Cecilie og John-Harald.

Lars Ole sender invitasjon.  Tallballong

 

 

 

Godkjenning av referat nummer 492

Referatet ble godkjent.

 

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møte.