Rådgivningsgruppen

Nr. 486 – Referat fra 29. januar 2019

Referat fra 29. januar 2019

Tilstede:             Frøydis Jakobsen, Tove Kjevik, Erik Songstad,
Gro Sjønnesen, Merete Bjørke og Cora Galucio

Ikke tilstede:    

Møte-leder:        Merete Bjørke

Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset

         Sted:                   Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:         Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:                Ingen

Vedlegg:            Ingen

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Merete har vært på møte i sentralt brukerråd mandag 28. januar.

Helen var på besøk og snakket om kosthold
og Sarhad var på besøk og snakket om EmmaMedLiv.

Referat kommer senere.
Avis-utklipp og andre nyheter

Ingen avis-utklipp eller andre nyheter.

 

 

Beskjeder og informasjon

Erik er borte 7. mai og Gro er borte 9. april.
Arba skal ha åpen dag 9. mars fra kl. 10.00 til kl. 14.00.
Brev til gruppen

Ingen brev.

 

 

 

@   E-post og beskjeder

Ingen e-poster eller beskjeder.

 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

Ikke noe spesielt på sidene vi sjekker.

 

 

”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

 

BA-rådet

Skal ha møte 31. januar.

 

 

Saker til SAR:

Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med.

 

Vi har laget en arbeidsplan for SAR-møtet

og fordelt oppgaver.

 

 

Annet:

 

 

Hva skal være tema på neste Tema-kveld?

Temaer fra Helsetilsynets veileder.

Et forslag er BPA.

Et annet forslag er Individuell plan (IP).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAKER  

 

 

02/18     Tur til Grunden i Sverige
På neste møte ser vi på film fra turen.

Vedtak:     Utsatt til neste møte

 

 

07/16     Frivillighet i Bærum
Vi venter på svar fra Harald om sykehjemmet på Stabekk.

Vedtak:     Har sendt e-post med purring

 

 

07/18     Det gjelder livet – lettlest rapport
        

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

Godkjenning av referat nummer 486

Referatet ble godkjent.

 

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møte.

 

 

 

EVENTUELT

  • Fortsette med å gjøre ferdig års-rapporten for 2017 og 2018.
  • Velferdsteknologi – utsatt