Rådgivningsgruppen

Nr. 485 – Referat fra 15. januar 2019

Referat fra 15. januar 2019

Tilstede:             Frøydis Jakobsen, Tove Kjevik, Erik Songstad,
Gro Sjønnesen, Merete Bjørke og Cora Galucio

Ikke tilstede:    

Møte-leder:        Gro Sjønnesen

Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset

         Sted:                   Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:         Kl. 09.00 til kl. 12.00

Besøk:                Tilretteleggere – se eget referat

Vedlegg:            Ingen

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Ingen andre møter på grunn av juleferien.
 

Avis-utklipp og andre nyheter

Ingen avis-utklipp.

 

 

Beskjeder og informasjon

Fritidskalenderen har kommet på nettet og på e-post.
Flere har måttet be om hjelp for å få skrevet ut denne.
Haug musikkorps arrangerer dansegalla
på Ramstad skole lørdag 26. januar kl. 17.00 til kl. 20.00.

Send påmelding til haug.musikkorps@gmail.com
og koster kr. 150.- som betales i døren.
Ledsager går gratis hvis du har med ledsagerbevis.

 

Brev til gruppen

Ingen brev.

 

 

 

@   E-post og beskjeder

Vi har fått beskjed om at vi har fått kr. 9.500.-

til å feire 25-års jubileet – hurra.

 

Internett, hjemmeside og Facebook

Ikke nett til å sjekke hjemmesider.

 

 

”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

 

BA-rådet

Ikke møte i 2019 ennå.

 

 

Saker til SAR:

Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med.

 

Vi har laget en plan for hvordan vi kan stemme over forslagene
til hva pengene fra salget av tomter på Emma Hjorth kan brukes til.
Lars Ole lager ferdig forslaget.

 

Annet:

 

 

Hva skal være tema på neste Tema-kveld?

Temaer fra Helsetilsynets veileder

Et forslag er BPA.

Et annet forslag er Individuell plan (IP).

 

 

 

 

SAKER  

 

 

02/18     Tur til Grunden i Sverige
På neste møte ser vi på film fra turen.

Vedtak:     Utsatt til neste møte

 

 

07/16     Frivillighet i Bærum

 

Vedtak:     Vi venter på svar fra Harald om sykehjemmet på Stabekk.

 

 

07/18     Det gjelder livet – lettlest rapport
        

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

Godkjenning av referat nummer 485

Referatet ble godkjent.

 

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møte.

 

 

 

EVENTUELT

  • Fortsette med å gjøre ferdig års-rapporten for 2017 og 2018.
  • Velferdsteknologi – utsatt