Rådgivningsgruppen

Nr. 482 – Referat fra 23. oktober 2018

Referat fra 23. oktober 2018

Tilstede:             Frøydis Jakobsen, Tove Kjevik, Erik Songstad,
Gro Sjønnesen, Merete Bjørke, John-Harald Wangen
og Cora Galucio

Ikke tilstede:    

Møte-leder:        Tove Kjevik

Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset

         Sted:                   Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:         Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:                Helen kl. 10.45 til 11.30

Vedlegg:            Ingen

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Merete har vært i møte i sentralt brukerråd 22. oktober.
Referat kommer senere.

 

Avis-utklipp og andre nyheter

Tove sjekker brukernavn og passord til Budstikka på nett
til neste møte.

 

Vi snakket litt om Tolga-saken.

Erik har hørt om den på TV-nyhetene.
Vi andre kjenner ikke til saken.

 

 

Beskjeder og informasjon

Vi har fått svar fra Kai om følgebrev på e-post.

Vi har sendt tilbake et spørsmål om hva som skjer
med de som ikke har

eller klarer å bruke e-post.
Vil de ikke få kalenderen lenger?

Brev til gruppen

Ingen brev.

 

@   E-post og beskjeder

Fått svar fra Harald om frivillighet.
Han kommer på neste møte kl. 11.00

og forteller om sitt arbeid.
Kanskje kommer Anne også.
Internett, hjemmeside og Facebook

NAKU inviterer til et gratis og åpent seminar
om CRPD og personer med utviklingshemming
på Litteraturhuset i Oslo
mandag 3. desember klokken 1800 – 2030.

Erik, Cora, Frøydis og Lars Ole har lyst til å dra.

Vi avtaler mer når datoen nærmer seg.

 

 

”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

 

BA-rådet

Ingen møter siden sist.

 

Saker til SAR:

Sak om frivillighet på SAR-møtet 20. november 2018.
Kanskje noe om kost-hold også.

 

Vi har laget saksliste og denne blir lagt ut på hjemmesiden.

 

Annet:

 

Hvordan skal vi ferie RGBs 25-års jubileumet?

Ikke noe nytt.

 

Hva skal være tema på neste Tema-kveld?

Et forslag er BPA.

Et annet forslag er Individuell plan (IP).

 

 

 

SAKER  

 

 

02/18     Tur til Grunden i Sverige
Vi så på bilder fra turen.

Vedtak:     På neste møte ser vi på film fra turen.

 

 

07/16     Frivillighet i Bærum
Harald vil gjerne komme på besøk

og fortelle oss om det arbeidet han holde på med.

Anne blir også kanskje med.

Vi planlegger sammen med Harald
hva han skal snakke om på neste SAR-møte,

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte

 

 

06/18     Forelesning for vernepleierstudenter
                   Tove og Cora skal forelese i Sandvika 26. oktober.

Vedtak:     Vi møtes hos Cora kl. 9.00 på fredag for å forberede oss.

 

 

07/18     Det gjelder livet – lettlest rapport
         Kom til side 11.

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

 

 

 

08/18     «Mat til begjær og ikke besvær»
Vi startet med å fortelle om oss selv.

Helen fortalte litt om seg selv.
Hun har jobbet med mat og helse hele livet.
Har jobbet et år på Haug skole for lenge siden.

Helene har kommet på besøk for å bli bedre kjent med oss:

Det er viktig å ha mer kunnskap om kosthold,
slik at man kan ta riktige valg og vite hva som kan skje.

Maten skal være god, få velge hva man vil lage.
En rett kan bestå av mange forskjellige ting.

Er det behov og ønske om å lære mer om kosthold?

Helene vil gjerne lære oss mer om kosthold.

Vedtak:     Helen blir med på vårt foredrag på Kunnskapssenteret
på førstkommende fredag.

 

Godkjenning av referat nummer 482

Referatet ble godkjent.

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møte.

 

 

 

EVENTUELT

  • Fortsette med å gjøre ferdig års-rapporten for 2017.
  • Velferdsteknologi – utsatt