Rådgivningsgruppen

Nr. 479 – Referat fra 28. august 2018

Referat fra 28. august 2018

Tilstede:             Frøydis Jakobsen, Tove Kjevik, Erik Songstad,
Gro Sjønnesen, Merete Bjørke, John-Harald Wangen
og Cora Galucio

Ikke tilstede:    

Møte-leder:        Erik Songstad

Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset

         Sted:                   Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:         Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:

Vedlegg:            1/479  Saksliste til SAR-møte 25. september 2018

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Cora, Gro, Frøydis, Merete og Lars Ole
har vært på konferanse i Sverige (se egen sak).
Avis-utklipp og andre nyheter

Ingen avisutklipp eller nyheter.

 

 

Beskjeder og informasjon

Møteplanen for høsten 2018 ligger på hjemmesiden.

 

Brev til gruppen

Ingen brev.

 

@   E-post og beskjeder

Ingen e-post.
 

Internett, hjemmeside og Facebook

 

SOR har skrevet om vårt besøk til RiksGrunden.

 

 

 

”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

 

BA-rådet

Ingen møter siden sist.

 

 

Saker til SAR:

 

Vi har laget ferdig sakliste,
som ligger på RGBs hjemmeside.

 

 

 

Annet:

 

Hvordan skal vi ferie RGBs 25-års jubileumet?

Alle tenker på saken.

 

 

Hva skal være tema på neste Tema-kveld?

Et forslag er å høre om BPA – Brukerstyrt personlig assistent.

John-Harald har snakket om det i BBL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAKER  

 

02/18     Tur til Grunden i Sverige

                   Turen var helt fantastisk og vi fikk masse god mat.
Vi snakket om å starte en paraply-organisasjon for Norden.
I organisasjonen kan vi snakke om hva som er bra i våre land
og dele erfaringer.

En organisasjon kan også være med
å hjelpe utviklingshemmede i Norge til å lage sin egen organisasjon, som ULF eller RiksGrunden.

Vi fikk god kontakt og ble kjent med mange hyggelige mennesker.

Det var koselig å sove der og vi lærte litt svensk.

 

Vedtak:     Vi har planlagt å møtes på Nord-Jylland i begynnelsen av 2019.

 

 

 

03/18     Informasjon om brukermedvirkning i Bærum

Vi trenger bilder til heftet.
Vedtak:     Merete forbereder saken til SAR-møtet.
 

 

04/18     Penger fra salg av tomter på området Emma Hjorth

Kommunen har fått 19 millioner kroner
for salg av tomter på området Emma Hjorth.

Pegene skal gå til noe som utviklingshemmede
kan ha glede over tid.

 

Vi snakket om noen forslag i dag:
– Buss som tjenestestedene kan bytte på å bruke
– Båt med plass for rullestoler
– Mini-golfbane
– «Grunden-Bazar» i Sandvika
– Reisebyrå

Vedtak:     Egne sakspapirer ligger på vår hjemmeside.
Saken skal opp på SAR-møtet 25. september.

 

 

05/18     Hvordan skal vi feire RGB’s 25-års jubileum

Et arrangement i Kommunegården,
med fest i kantinen på kvelden.

Foredrag om arbeidet gjennom 25 år.

Vedtak:     Fortsette saken på neste møte.