Rådgivningsgruppen

Nr. 478 – Referat fra 14. august 2018

Referat fra 14. august 2018
Tilstede:             Frøydis Jakobsen, Tove Kjevik, Erik Songstad,
Merete Bjørke, John-Harald Wangen, Cora Galucio
og Gro Sjønnesen

Ikke tilstede:

Møte-leder:        John-Harald Wangen

Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset

Sted:                   Emma Hjorthsvei 74

Tidspunkt:         Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:                Britta Iversen kl. 11.00 – kl. 12.45

Vedlegg:

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Ingen møter eller konferanser i sommer.
Avis-utklipp og andre nyheter

Ingen avisutklipp eller nyheter.

 

 

Beskjeder og informasjon

Laget møteplan for høsten 2018 med fordeling av møteleder-ansvar.

 

Brev til gruppen

Ingen brev.

 

 

@   E-post og beskjeder

Ingen e-post.
Internett, hjemmeside og Facebook

 

På NAKUs sider kan vi lese at Stortinget 12. juni 2018
vedtok å be regjeringen legge frem en stortingsmelding
med forslag til tiltak for at utviklingshemmede
skal få oppfylt sine menneskerettigheter på lik linje med andre.

 

ULF fylte 25 år 4. august 2018.
De har holdt på i like mange år som oss.

 

 

”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

 

BA-rådet

Ingen møter siden sist.

 

 

Saker til SAR:

 

Ny sak fra høsten 2018
om bruk av penger fra salg av tomter på Emma Hjorth.

På første SAR-møte som er 25. september er det frist
for å komme med forslag til hva pengene kan brukes til.
Det er laget egne regler for hvordan pengene kan brukes.

 

 

 

Annet:

 

Hvordan skal vi ferie RGBs 25-års jubileumet?

Alle tenker på saken.

 

 

 

 

 

 

SAKER

 

02/18     Tur til Grunden i Sverige

Vi reiser med tog fra Oslo S kl. 18.02. 20. august.
Cora, Gro og Lars Ole møter i Sandvika kl. 16.45.
Merete drar fra Stabekk kl. 17.09 og Frøydis fra Lysaker kl. 17.12.
De ringer med hverandre på forhånd.

Når vi møtes skal vi bli bedre kjent
og snakke om viktige saker for oss.
Vi skal også snakke om
det å lage en skandinavisk organisasjon.

Pakkeliste:
Toaletttsaker og medisiner
Ledsager eller honnørbevis
Mobil og litt lommepenger/bankkort
Kles-skift, nattøy og yttertøy
Håndkle, laken, putetrekk og dynetrekk
Innesko
Matpakke og drikke til togturen

Vedtak:     Alle gruppene skal forberede
en presentasjon av seg selv
og hva de jobber med i gruppene.

 

03/18     Informasjon om brukermedvirkning i Bærum

 

Vedtak:     Skal stå på saksliste til neste SAR-møte.
04/18     Penger fra salg av tomter på området Emma Hjorth

Vi har laget et lettlest dokument om saken
som skal legges frem for brukerrådene og SAR denne høsten.

Alle skal kunne med forslag til hva man kan bruke pengene til.

Senere på høsten skal vi stemme over forslagene,
før politikerne tar den endelige avgjørelsen.

Vedtak:     Skal stå på saksliste til neste SAR-møte.

 

 

Godkjenning av referat nummer 478

Referatet ble godkjent.

 

 

Saks-liste for neste møte

Deles ut på neste møte på grunn av sommeren.

 

 

 

EVENTUELT

–      Oppdatere Om oss og adresse-liste

–      Fortsette med å gjøre ferdig års-rapporten for 2017.