Rådgivningsgruppen

Nr. 475 – Referat fra 24. april 2018

Referat fra 24. april 2018

Tilstede:             Cecilie Dahl, Frøydis Jakobsen, Tove Kjevik,
John-Harald Wangen, Cora Galucio og Gro Sjønnesen

Ikke tilstede:     Erik Songstad

Møte-leder:        Gro Sjønnesen

Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset

         Sted:                   Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:         Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:                Merete Bjørke

Vedlegg:

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Gro og Cora var på åpningen av Emma Medliv på Høyrabben 8.
Merete var der også som medlem i sentralt brukerråd.
Avis-utklipp og andre nyheter

Tove hadde med avis-utklipp om nye lokaler til Aurora Verksted.
De ligger i Durudveien 33-35 på Avløs.

 

 

Beskjeder og informasjon

Cecilie må gå kl. 13.00 i dag.

Første møte etter sommeren er 14. august hvis folk er tilbake fra ferie.

 

Brev til gruppen

Ingen brev.

 

 

 

 

@   E-post og beskjeder

Referat fra BA-rådsmøte i forrige uke.
Internett, hjemmeside og Facebook

På SOR sine sider kunne vi lese om en film
som viser hvordan årlig helsekontroll foregår.

Det er Aldring og helse som har laget filmene.

 

 

 

”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

 

BA-rådet

Ingen møter siden sist.

 

 

Saker til SAR:

Sakslisten ligger på hjemmesiden.
Det er gjort en oppdatering.
Vi fortsetter forberedelsene til SAR på neste møte.

 

 

 

SAKER  

 

09/17     Temakveld: «Sjef i eget hus»
Frøydis synes temakvelden var veldig vellykket.
God mat og hyggelig å bli kjent med nye folk.

Merete syntes det var superbra.
Fint at det ikke var for mange og at det var to ulike kvelder.
Lettere å få sagt hva man mener.
Fint å få høre Liv fra eiendom og lære nye ting.
Mentimeter fra gøy.

Cecilie synes temakvelden var veldig fin.
Maten var god og jeg ble kjent med noen nye folk.
Likte også å høre på Liv fra eiendom.

Lars Ole takker for innsatsen fra alle.
Det gjorde at kveldene fungerte fint.
Mentimeter fungerte også fint.

Gro synes kvelden fungerte bra.
Vibeke hadde en fin innledning og snakket tydelig.
Alle innleggene var lette å forstå.

John-Harald synes maten var god.
Synes det gikk litt fort med spørsmålene i det første gruppearbeidet.

Tove likte å være med å servere maten.
Synes det var fint med Mentimeter.
Fikk først litt hjelp, så klarte jeg å svare selv.

 

Hva kunne vært bedre?

Et skilt nede på døren og et i trappen.
Flere burde vært der.
Spørsmålene kunne vært sendt ut på forhånd,
slik at deltakerne kunne tenkt på de på før de kom.
Sjekke at det er såpe og tørkepapir på toalettene.
Dumt at noen gikk midt i temakvelden.

 

Vedtak:     Lagt ut noe på hjemmesiden og Facebook.

 

 

02/18     Tur til Grunden i Sverige

Erik, Frøydis, Cora og John-Harald blir med.
Merete blir også med og bruker to feriedager.

Erik, John-Harald, Cora og Lars Ole drar fra Sandvika kl. 06.35.
Merete og Frøydis drar fra Lysaker kl. 06.40.

Vi er hjemme kl. 22.00 på fredagen.

Det er ikke avklart ennå om Færøyene blir med.
Vi lager en egen Facebookside for Nordisk samarbeide.

Torsdag 24. mai 2018

Deltakerne kommer med toget kl. 10.40 til Gøteborg.

12.00                   LunchTimme

13.00-13.10        välkomnar och ska berätta vilka vi är
och hur vi ska jobba under denna dag

 

13.10-14.15        hur bildades föreningarna
och hur långt har föreningarna kommit?
hur jobbar ni berätta kort om detta.

14.15-14.30        Kaffe Paus

14.30-15.30        Grupparbete

15.30.16.30        Summera dagen hur var den
och vad var bra och vad var mindre bra

17.00                   Inkvartering og aktiviteter utanför lokalen
Förslag vart ni vill vara och vad ni vill ni göra på kvällen.

 

 

 

 

 

 

Fredag 25. mai 2018

9.30 -10.00                 Frukost

10.00-12.00        Tillståndet i våra länder för funktionshinder,
rättigheter och lagstiftning.

12.00-13.00        Lunch

13.00 – 15.00     Fortsättning tillståndet i våra länder för funktionshinder, rättigheter och lagstiftning.

15.00-16.00        Reflektion om dagen
och kort om formerna för framtida samarbete.

1600                    Vi tackar för denna dagen
och ser emot för en bra samarbete partnerskap
för dessa länder
och hoppas att ni har haft det bra
och så hörs vi av hur det ska gå vidare

 

Forberedelse til turen:
Det er 10 spørsmål på hjem, 4 på fritid, 8 på arbeid, 2 på ferie
og 2 på diverse.

Alle må forberede en kort presentasjon av seg selv
og den gruppen de er medlem i.

Vedtak:     Vi spør de andre fra Norge om hvilke områder de vil forberede.
Lars Ole ordner dette.

 

Godkjenning av referat nummer 475

Referatet ble godkjent.

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møtet.

 

 

 

EVENTUELT

  • Oppdatere Om oss – mangler litt på Frøydis.
  • Viktig at vi setter brukte kopper i oppvaskmaskinen
    og tørker av bordet.