Rådgivningsgruppen

Nr. 473 – Referat fra 3. april 2018

Referat fra 3. april 2018

Tilstede: Cecilie Dahl, Frøydis Jakobsen, John-Harald Wangen, Cora Galucio og Erik Songstad

Ikke tilstede: Tove Kjevik
Møte-leder: Gro Kristine Sjønnesen
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset
Sted: Emma Hjorthsvei 74 Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00
Besøk: Student Nina, Hanne og Birgitte Vedlegg: Ingen vedlegg

Informasjon fra andre møter og konferanser

Frøydis og Hanne var i Lillestrøm.
Det var veldig hyggelig og vi fikk en varm velkomst.
Vi ble kjent med flere fra Skedsmo.
Hanne har skrevet et oversiktlig referat fra hele dagen.

Lars Ole fortalte fra møte i sentralt brukerråd

Avis-utklipp og andre nyheter

Ingen avisutklipp eller nyheter.

Beskjeder og informasjon

Erik er kanskje borte neste møte 10. april.

Cecilie slutter i RGB fra sommeren av.

Nr.473

Referat fra møte i RGB nr. 473
Side – 2
Brev til gruppen Ingen brev.

@ E-post og beskjeder E-post fra BLD på vårt spørgsmål om hva som skjer med NOU på lik linje. Svaret er vanskelig å forstå. De skriver at de er i gang med arbeidet.

Internett, hjemmeside og Facebook På NAKU sine sider kan vi lese om workshopen i Skedsmo. https://naku.no/kunnskapsbanken/selvbestemmelse-mitt-valg#maincontent

”Alt om oss, med oss” bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

BA-rådet

Ikke noe nytt referat.

BA-rådet skal ha møte nå på torsdag.

Saker til SAR:

Laget forslag til saksliste til møtet 8. mai.
Referat fra møte i RGB nr. 473
Side – 3

SAKER

09/17 Temakveld: «Sjef i eget hus»

Plakaten er ferdig og har blitt sendt ut til alle tjenestelederne og til arbeidsplassene.
Cecilie kan hjelpe til med handling på mandag og Frøydis på onsdag.
Vi må starte med handlingen kl. 13.30.
Informere og teste ut nettverket.
Nina tester ut lånetelefoner på ice-netttverket.
Svare på øvelses-spørsmål i felleskap.
Trenger Ipader, for de som trenger litt større tekst.
Gruppearbeid «Sjef i eget hus» 5 brukere i hver gruppe og en tilrettelegger.

En snakke-ball i hver gruppe. Alle presenterer seg og sier hvem man er.

Mulige spørsmål:

Er det noe du ikke kan bestemme selv?

– fest, overnatting, mat, bo sammen og fellesareal?!

Hva må du være flere om å bestemme?

Er det andre som bestemmer noe du vil bestemme selv?

Hvor mye synes du foreldrene skal bestemme (litt eller mye)?

Hvor mye bestemmer foreldrene dine i dag (litt eller mye)?

Vedtak: Lars Ole sjekker en gang til om Geir Aasgaard har lyst og anledning til å komme en av dagene. Vi fortsetter saken på neste møte.

Referat fra møte i RGB nr. 473
Side – 4

11/17 Studenter i praksis våren 2018

Vi har tatt bilde til hjemmesiden i dag. Vedtak: Legges ut på hjemmesiden.

01/18 Oppskrift på brukeråd

Vedtak: Utsatt til neste møte. Må bli ferdig på neste møte.

02/18 Tur til Grunden i Sverige Erik, Frøydis, Cora blir med. John-Harald blir med hvis han får permisjon med lønn.

Program kommer snart. Kanskje Færøyene også blir med!

Vedtak: Alle dobbelt-sjekker at det passer.

Godkjenning av referat nummer 473

Referatet ble godkjent.

Saks-liste for neste møte Delt ut på møtet.

EVENTUELT
– Oppdatere Om oss. Lars Ole må sørge for at dette legges inn.