Rådgivningsgruppen

Nr. 471 – Referat fra 27. februar 2018

Referat fra 27. februar 2018

Tilstede:             Cecilie Dahl, Tove Kjevik, Frøydis Jakobsen,
John-Harald Wangen, Gro Kristine Sjønnesen,
Cora Galucio og Erik Songstad

Ikke tilstede:    

Møte-leder:        Frøydis Jakobsen

Tilretteleggere:          Lars Ole Bolneset

         Sted:                            Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:        Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:               Student Nina, Hanne og Birgitte

Vedlegg:            Ingen vedlegg

 

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Ingen møter siden sist.

 

 

 

Avis-utklipp og andre nyheter

Erik har med avis-utklipp fra Budstikka 20. januar

om at kommunen har planer
om å bygge avlastning barnebolig for 35 personer.
Vi snakket litt om hva avlastning og barnebolig er.

 

 

 

Beskjeder og informasjon

Aktiviteter som skal skje fremover, står i kalenderen.
Viktig at alle bruker denne
og gir beskjed hvis det er noe mangler.

Cecilie må dra litt før kl. 13. i dag.

 

Brev til gruppen

Ingen brev.

 

 

@   E-post og beskjeder

E-post fra NFU og fra BA-rådet.

 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

Vi så på siste nummer av ”Samfunn for alle”.
Vi synes at den lettleste teksten ikke var så lett å forstå.

 

 

 

”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

 

BA-rådet

Vi gikk gjennom referatet fra møtet 8. februar.

 

 

Saker til SAR:

Vi har gått igjennom referatet fra SAR-møtet 13. februar.
Referatet er nå ferdig og vil bli lagt ut på hjemmesiden.

 

RGB lager et forslag til oppskrift
som tas opp på Tilretteleggermøte og på neste SAR-møte 8 mai.

 

Plakatene skal sendes til trykking.

SAKER       

 

09/17     Temakveld: Sjef i eget hus
Vi stemte over hva vi skal spise på tema-kvelden.
Tomatsuppe med makaroni fikk flest stemmer.

Cora ser på boken ”Sjef i eget hus” til neste møte.

Når det gjelder hvem skal si noe på temakvelden,
så tar Lars Ole dette opp med Bente.
Forslag kommer på neste møte.

I påmeldingen må man melde seg på temakvelden.
Frist mandag 9. april for begge kveldene.

Vedtak:     Lage invitasjon på neste møte.
Lars Ole sjekker en gang til om Geir Aasgaard

har lyst og anledning til å komme en av dagene.
Vi fortsetter saken på neste møte.

 

 

11/17     Studenter i praksis våren 2018
Vi testet ut Mentimeter også på møtet i dag.

Alle synes det fungerte greit.

Vi fikk også testet ut Ipad.
Viktig at man holder Ipadden å høykant for å se alle spørsmålene.

 

Vedtak:     På neste møte skal Nina og Hanne intervjue noen av oss,
for å teste ut sine spørsmål.

 

 

01/18     Oppskrift på brukerråd
Dag og tid

Årshjulet bestemmer i når på året møtene skal være.
Når det gjelder dag og tid for møtene
er det noe tjenesteleder har ansvaret for å innkalle til.
Det kan være lurt å lage en plan for hele året.

 

Hvor ofte møter?
Møter 4 ganger i året.
Kan ha flere møter hvis det er helt spesielle ting.

På hvilken dag i uken?
Brukerrådene har møter på forskjellige dager.
Velg den ukedagen som passer best for alle som skal på møtet.

Når starter og slutter møtene?
Lurt å sette av minst 1 time.
Noen har møtet rett etter jobb, nemlig kl. 16.00.

Hvor mange kommer?
Noen steder har 4 brukere.

Vi vet ikke om de andre ennå.

Spørre de som ikke kommer om hvorfor de ikke kommer.
Hvis man vet hvorfor, kan man gjøre noe med det.
Man kan også flytte møtet,
hvis det er mange som ikke kan komme.
NB ikke glemme SAR-datoen.
Hva skal vi snakke om?
Saker som tjenesteleder ønsker at skal tas opp.

Tar opp saker fra SAR.

Ta opp fellesarrangementer på tvers av alle boligene.

Ting vi er fornøyde med
og ting vi ikke er fornøyde med,
Snakker også om rettigheter og ferie.

Snakke om bruk av felles bil.

 

Saker og saksliste?
Innkalling med saksliste skal være sendt

ut minst 14 dager før møtet.
Ha et husmøte i forkant av brukerrådet,
slik at man kan få høre hva de andre mener.

Spørre på alle husmøter om noen har saker de øsnker at skal tas opp på brukerråd.

På listen står det alltid de faste punktene som er på hvert møte
og de sakene man ikke ble ferdig med på forrige møte.
På brukerråd tar vi ikke opp saker som handler om private ting.
Eksempler; sex, personlige problemer, personlig hygiene,
private avtaler,
Referat?
Tjenesteleders ansvar.

Ansvaret for møtene?

De fleste stedene har personalet ansvaret for møtene.
Noen ganger må brukerne minne personalet på
at det skal være møte.

Personalet bør ikke ha en stor rolle i møtet.
Det er vårt møte.

Hvem styrer ordet?
Det er forskjellig hvem som styrer ordet.
Noen ganger er det personalet, andre ganger brukerne,
noen ganger sammen.
Det bør velges en møteleder som kan ha et personale til å hjelpe seg.
Møteleder bør forberede møtet på forhånd og gå igjennom sakslisten.

Servering på møtene?
Noen har pizza og brus.
Noen har felles middag før møtet.
Noen har kjeks.
Noen har ikke felles servering.

 

02/18     Tur til Grunden i Sverige

Vi reiser torsdag 24. mai om morgenen
og kommer tilbake fredag 25. mai på kvelden.

Vedtak:     Alle må sjekke om de har lyst og mulighet til å dra.

 

Fortsette med rapporten fra mobbe-konferansen neste gang (s.20).

Godkjenning av referat nummer 471

Referatet ble godkjent.

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møtet.

 

 

EVENTUELT

  • Oppdatere Om oss. Lars Ole legger dette inn.