Rådgivningsgruppen

Nr. 46 – Referat fra 6. februar 1996

Referat fra 6. februar 1996
Tilstede: Anne, Per, Tove, Harald og Rene
Fravær:
Møteleder: Harald
Referent: Lars Ole
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt: kl.13.30 til kl. 16.30
Vi skulle hatt besøk av Anne Dorin på møtet i dag,
men hun var dårlig og kunne derfor ikke komme.
Hun gir beskjed så fort hun føler seg frisk nok til å komme.
Faste punkter:
 Godkjenning av referat nummer 45.
Vi så på sak 01/96 og leste opp brevet på nytt.
Referatet ble godkjent.
 Referat fra andre møter
Lars Ole leste opp referatet
fra siste møte i Referansegruppen.
Vi har fått referat fra leder-møte i Bærum FFO
den 27. november 1995.
 Avis-utklipp
Ingen avis-utklipp.
Side – 2
 Beskjeder og informasjon
Vi har fått innkalling til årsmøte
i Bærum FFO torsdag 21. mars.
 Brev til gruppen
Brev fra Epilepsi-foreningen og Bærum FFO.
 Kontakt med samarbeids-partnere
Lars Ole har snakket med Anne Kvaal i Bærum FFO
om sak 63 fra deres møte 20.11.95
som handler om et kvelds-seminar om tilgjengelighet.
Jeg fortalte at RGB ønsker å være med hvis det er greit.
Anne Kvaal gir oss nærmere beskjed om seminaret.
? Hva er andre opptatt av
Intet spesielt.
04/95 FRI FRA ARBEID
Rene har snakket med sin arbeids-leder
og han følger selv opp spørsmålet om permisjon.
For Harald har det ordnet seg med permisjon med lønn.
Anne har fått permisjon, men uten lønn.
Når det gjelder Tove, Rene og Per
vet de ennå ikke hva som skjer.
Krugerud på Hauger Verksted A/S
skal ta saken opp tillits-manns-gruppen
og attførings-utvalget.
Vi venter på å få høre hvordan det gikk
når O. J. Kjevik tok saken opp i styret for Hauger Verksted A/S.
Vedtak: Vi venter på svar fra Hauger Verksted A/S
før vi gjør noe mer med saken.
12/95 TILGJENGELIGHET
Side – 3
FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE
Alle i gruppen ser frem til å jobbe med saken.
Dette er noe som alle er opptatt av.
Enighet i gruppen om at Brukerrådet og Rådgivningsgruppen
har det som sin oppgave å velge mellom forslag til løsninger
som bedrer tilgjengeligheten.
Det er viktig å gjøre noe med merking og skilting
i Løkkeåsveien 2.
Gruppen er spent på om forslaget til løsning
blir godt mottatt av kommunal-direktøren for KKF.
Vedtak: Vi venter på forslaget fra Pim og Lars Ole.
Brukerrådet må også se på forslaget
før det sendes kommunal-direktøren for KKF.
02/96 ANDRE RÅDGIVNINGSGRUPPER I NORGE?
Vi skrev et brev til Rådgivningsgruppen i Asker
hvor vi spurte de om de vet hvor mange rådgivningsgrupper
det finnes i Norge.
Vi ønsker også adresser og kontakt-personer i gruppene.
Vedtak: Lars Ole sender brevet (se vedlegg 1/46).
EVENTUELT
Sakene på eventuelt tas opp på neste møte:
– Vi ser nærmere på siste nummer av Område-info
– Kjenner dere noen som er organisert
i en arbeidstaker-organisasjon?