Rådgivningsgruppen

Nr. 467 – Referat fra 21. november 2017

Referat fra 21. november 2017

Tilstede:             Cecilie Dahl, Tove Kjevik, Cora Galucio, John-Harald Wangen, Gro Kristine Sjønnesen og Erik Songstad

Ikke tilstede:     Frøydis Jacobsen

Møte-leder:        Erik Songstad

Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset

         Sted:                   Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:         Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:                Ingen

Vedlegg:            Referat fra SAR-møte 7.11.17.

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Merete og Lars Ole har vært på Sentralt brukerråd i går.
Det var første gangen en bruker er med på disse møtene.

NFU og LUPE fikk kopi av mobbe-plakatene.

 

Avis-utklipp og andre nyheter

Vi så på intervjuet med Kåre og Philip Willoch.

 

 

Beskjeder og informasjon

Vi har laget forslag til møteoversikt for 2018.

 

Tirsdag 12. desember skal vi ha jule-avslutning.

VI prøver med litt forandring og lager snitter denne gangen.

Forslag til pålegg er laks og eggerøre, roastbiff, ribberull og reker.

Vi lager maten sammen.

 

Brev til gruppen

Ingen brev

 

 

 

@   E-post og beskjeder

Har fått referat fra BA-rådets møte 16.11.17.
Vi har sendt e-post til RiksGrunden
og spurt om de har lagt ned hjemmesiden sin.

 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

Ingen ting nytt på ULFs sider.
Vi finner ikke RiksGrundens sider.
På NFU sine sider kan vi lese om
at det på Nord Universitet

kanskje skal starte en høyere utdannelse for utviklingshemmede

neste år.

 

På SOR sine sider leste vi om ”Helt med”.

Vi så også på Vestlandsrevyen NRK fra 10.11.2017.

 

 

 

”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

 

BA-rådet

Vi har sett på referat fra møtet 16. november.

 

Saker til SAR:

Vi har gått igjennom og gjort ferdig referatet fra SAR-møtet.
På grunn av data-problemer måtte vi huske hva som skjedde.

Derfor er kanskje referatet ikke helt fullstendig.

 

Viktig at alle brukerråd og husmøter
får sett på forsalg til mobbe-plakater
og gitt oss tilbakemelding på om de er godkjente.

Dette skjer på neste SAR-møte 13. februar 2018.

 

 

 

 

SAKER  

 

09/17     Temakveld: Hvordan kan man bo
Vi planlegger to tema-kvelder,
en på onsdag 28. februar
og en mandag 5. mars.

Begge dagene på Bærum idrettspark hvis det er ledig.
Forslag til tidspunkt er kl. 16.30 til kl. 20.00.
Varm suppe med rundstykker fra kl. 15.30.

Vi har utfordret Heidi Hesselberg, Bente Moe Eriksen
og Vibeke Rosenvinge til å hjelpe oss med å arrangere.

Vedtak:     Vi fortsetter saken på neste møte.

 

 

 

10/17     Brukerråd for eldre
Vi har ikke kommet noe videre med denne saken siden sist.
Vedtak:     Lars Ole tar opp saken med Eivind Strøm
som er tjenesteleder for dagaktivitetstilbudet.

 

 

11/17     Studenter i praksis våren 2018
Lars Ole skal møte studentene i desember
for å snakke om valg av tema for praksisen.

Vedtak:     Intet spesielt.

 

 

12/17     Forelesning for studenter

Vedtak:     Utbetaling av honorar for forelesningene blir 5. desember.

 

 

 

Godkjenning av referat nummer 467

Referatet ble godkjent.

 

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møtet.

 

 

 

 

EVENTUELT

– Intet spesielt