Rådgivningsgruppen

Nr. 461 – Referat fra 13. juni 2017

Referat fra 13. juni 2017
Tilstede: Cecilie Dahl, Erik Songstad, Tove Kjevik og Cora Galucio
Ikke tilstede: John-Harald Wangen og Gro Kristine Sjønnesen
Møte-leder: Tove Kjevik
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset
Sted: Emma Hjorthsvei 74
Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 11.30
Besøk: Ingen
Vedlegg: møteplan for høsten 2017
Informasjon fra andre møter og konferanser
Lars Ole var på møte Ann Kristin og Heidi.
Vi snakket om å opprette et eldreråd,
rapporten fra mobbekonferansen og
behovet for brukerundersøkelser.
Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avisutklipp eller andre nyheter.
Beskjeder og informasjon
Vi starter igjen 15. august.
Det er Stolthets-paraden nå på lørdag.
Brev til gruppen
Ingen brev.
Nr.461
Referat fra møte i RGB nr. 461
Side – 2
@ E-post
Ingen e-poster.
Internett, hjemmeside og Facebook
RiksGrunden har akkurat hatt årsmøte.
Lars som er leder i ULF,
Synes det er feil at utviklingshemmede skal betale
lønn og andre utgifter for følge
når de skal reise på en konsert.
som er laget av Aldring og Helse og Helsedirektoratet.
Det er et kursopplegg for at ansatte
skal få mer kunnskap om utviklingshemmede.
Se: https://mittlivsabc.no/
”Alt om oss, med oss”
bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR
BA-rådet
Ingen nye referater.
Saker til SAR:
Saksliste til SAR-møtet 12. september
lages ferdig på møte 15. august.
Legges ut på kommunens hjemmeside onsdag 16. august
Referat fra møte i RGB nr. 461
Side – 3
Sommer-avslutningen
Vi har fortsatt med å planlegge sommer-festen.
Roar, Martin og Christian fra BA-rådet
kommer og hjelper oss fra kl. 11.30.
SAKER
Dagens saker er planlegging av sommer-festen.
07/17 Brosjyre om Brobygger-prosjektet
Brosjyren er ferdig
og våre tilbakemeldinger har blitt tatt med.
Brosjyren skal legges på kommunens hjemmesider.
Vedtak: Vi har lagt brosjyren på våre hjemmeside.
Godkjenning av referat nummer 461
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.
EVENTUELT
Valg av medlemmer
– er det noen kjenner noen som kan tenke seg å være med i RGB.
Nye ord til ordbanken
– ingen nye ord
Referat fra møte i RGB nr. 461
Side – 4
MØTER I RÅDGIVNINGS-GRUPPEN
FOR HØSTEN 2017 pr. 13.06.17 – Henges opp
Møtene starter kl. 9.00 og slutter kl. 15.00
Dato: Møteleder:
TIRSDAG 15. august Cecilie
TIRSDAG 5. september Gro
TIRSDAG 12. september
SAR-møte kl. 12-15 i Løkkeåsveien 2 Cora
TIRSDAG 26. september John-Harald
TIRSDAG 10. oktober Erik TIRSDAG 24. oktober Tove
TIRSDAG 7. november Cecilie
SAR-møte kl. 12.30-15 i Løkkeåsveien 2
 FREDAG 11. november Erik TIRSDAG 21. november Gro
TIRSDAG 5. desember John-Harald Juleavslutning hos Cora
Skandinavisk samarbeide Tur til Grunden er ikke bestemt ennå.
Forelesning for vernepleier-studenter
Sandvika fredag 27. oktober, Kjeller 2 .eller 3. og 13. eller 14. november.
 Møtene på ”Ramme” Emma Hjorthsvei 74 (rett ved Emma kafe). SAR-møtene i Løkkeåsveien 2. og vi starter RGB der kl. 09.00
 HUSK Å GI BESKJED HVIS DU IKKE KAN KOMME
Lars Ole 90 10 03 90