Rådgivningsgruppen

Nr. 462 – Referat fra 15. august 2017

Referat fra 15. august 2017

Tilstede:             Cecilie Dahl, Erik Songstad, Tove Kjevik og Cora Galucio, John-Harald Wangen og Gro Kristine Sjønnesen

Ikke tilstede:    

Møte-leder:        Cecilie Dahl

Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset

         Sted:                   Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:         Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:                Ingen

Vedlegg:

 

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Lars Ole var på møte Bente og Heidi.
Vi snakket om en tema-kveld til høsten
for å snakke om det å flytte.

NFU og LUPE inviteres med på kvelden.

Viktig å ta opp de vanskelige spørsmålene.
Lage en mal for sakliste og referat fra brukerråds-møter.

Lars Ole tar dette opp med tilrettelegger-gruppen.

 

Snakket også om at en representant for utviklingshemmede

skal være med i sentralt brukerråd i en periode
for å finne ut hva som må tilrettelegges
for at det skal kunne bli en fast ordning.

 

 

Avis-utklipp og andre nyheter

Ingen avisutklipp eller andre nyheter.

 

 

 

 

Beskjeder og informasjon

Det er tre uker til neste møte.

Så kommer det to møter rett etter hverandre.

 

Når det gjelder tur til Grunden,

så venter vi fortsatt på svar fra ULF.

 

 

Brev til gruppen

Magasinet Utvikling har kommet.

 

 

@   E-post

Ingen e-poster.

 

 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

 

 

 

 

”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

 

BA-rådet

Ingen nye referater.
Saker til SAR:

Vi har laget saksliste til SAR-møtet 12. september
Legges ut på kommunens hjemmeside onsdag 16. august.

 

SAKER  

 

08/17     Valg-deltagelse ved stortings-valget
På nettet kan vi lese

at det bare er 1 av 5 personer med utviklingshemming
som stemmer ved valg.
Av de som stemmer bor fleste av disse bor hjemme hos foreldrene
og ikke i kommunale boliger.

Vi lurer på hvordan det er i Bærum.
Derfor lager vi en liten undersøkelse.

Vi stiller disse spørsmålene til de som jobber på
Vikanda, Aurora, Arba og REGA.

Kryss av for hva som gjelder for deg.
Ingen får vite hva du har svart, fordi undersøkelsen er anonym.

Her er spørsmålene:

Hvor bor du ?

\ Leier kommunal bolig
\ Eier egen bolig
\ Bor hos mine foreldre
\ Annet
Ved årets valg skal jeg?
\ Jeg forhånds-stemmer

\ Jeg stemmer på valgdagen

\ Jeg skal ikke stemme

\ Jeg vil stemme, men får ikke den hjelpen jeg trenger

\ Jeg vil ikke svare på dette spørsmålet

 

 

Godkjenning av referat nummer 462

Referatet ble godkjent.

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møtet.

EVENTUELT

Valg av medlemmer
– er det noen kjenner noen som kan tenke seg å være med i RGB.

Nye ord til ordbanken
– tabu eller tabubelagt