Rådgivningsgruppen

Nr. 456 – Referat fra 14. mars 2017

Referat fra 14. mars 2017
Tilstede: Cecilie Dahl, Erik Songstad, Cora Galucio, Tove Kjevik
John-Harald Wangen og Gro Kristine Sjønnesen
Ikke tilstede:
Møte-leder: Tove Kjevik
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset
Sted: Emma Hjorthsvei 74
Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00
Besøk: Karoline (student)
Vedlegg: Ingen
Informasjon fra andre møter og konferanser
Lars Ole har vært på møte i sentralt brukerråd.
Referatet er ikke ferdig ennå.
Forslag om et fast punkt på møtet
hvor det fortelles fra brukerråds-arbeidet.
Avis-utklipp og andre nyheter
Berit Ommedal er død.
Hun har vært leder i ViVil og lærer på Haug skole.
Beskjeder og informasjon
Ferietilbudet fra Fritid og avlastning har kommet.
Vi må ha med matpakker til lunsj.
Sommer-avslutningen flyttes fra 6. til 13. juni.
Brev til gruppen
Ingen brev.
Nr.456
Referat fra møte i RGB nr. 456
Side – 2
@ E-post
Har fått e-post fra Nina Abrahamsen i Budstikka
med spørsmål om kommunen bruker oss nok!
Vi har sendt svar.
Har fått e-post fra Skedsmo kommune
om besøket til Gro og Cecilie i morgen.
Se egen sak.
E-post fra Kjell-Ole Heggeland
om at han har utfordret Nikki Schei
som er gruppeleder for MDG i Bærum
Som den neste politikeren til politikerstafetten.
Internett, hjemmeside og Facebook
Ikke tid til å gå igjennom hjemmesider denne gangen.
”Alt om oss, med oss”
bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR
BA-rådet
Sett på referat fra møte 2. februar på SAR-møtet.
Saker til SAR:
Vi har gjort ferdig referatet fra SAR-møtet i februar.
Lars Ole sørger for at det legges ut på kommunens hjemmesider.
Referat fra møte i RGB nr. 456
Side – 3
SAKER
05/16 Politiker-stafett 2016/17
Kjell-Ole skulle ha utfordrer partiet Rødt,
men på grunn av sykdom har han utfordret
Nikki Schei fra MDG i stedet.
Cecilie ringte og snakket med Nikki.
Han kommer på neste møte kl. 9.00.
Vedtak: Da mangler vi bare SV og Rødt.
01/17 Høring NOU 17: 2016 ”På lik linje” Vi har gått igjennom høringssvaret fra Bærum kommune.
Flere av våre svar fra høringen har kommet med, også kommentarer.
Vi så også på noen av høringssvarene som finnes på hjemmesiden til BLD.
Vedtak: Høringen legges ved sakslisten til neste SAR-møte.
04/17 Høring om behov for boliger i Bærum
Vi har gått igjennom de delene av høringen som handler om oss.
Vi har ikke så mye å si til selve høringen,
men vil gjerne være med å snakke om velferdsteknologi.
Vedtak: Vi har sendt svar til Atle Thorud.
05/17 Skedsmo foredrag
Cecilie leste opp det hun skrevet.
I tillegg viser vi hjemmesiden og fra kommunenes side.
Vedtak: Har sendt svar til Anlaug.
Referat fra møte i RGB nr. 456
Side – 4
Godkjenning av referat nummer 456
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.
EVENTUELT
Flytting
Hva skal kommunen gjøre når det er snakk om flytting?
Lars Ole sjekker med Heidi Hesselberg
og vi lager en ny sak til neste møte.
Storingsvalget – utsatt
Valg av medlemmer – utsatt
Nye ord til ordbanken
– innvolvert