Rådgivningsgruppen

Nr. 455 – Referat fra 28. februar 2017

Referat fra 28. februar 2017
Tilstede: Cecilie Dahl, Erik Songstad, Cora Galucio,
Gro Kristine Sjønnesen og Tove Kjevik
Ikke tilstede: John-Harald Wangen
Møte-leder: Cora Galucio
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset
Sted: Emma Hjorthsvei 74
Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00
Besøk: Frøydis og Karoline (student)
Kjell-Ole Heggland fra Pensjonistpartiet
Lene Kristiansen fra Utviklingshemming og aldring
Vedlegg: Ingen
Informasjon fra andre møter og konferanser
Ingen møter siden sist.
Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avis-utklipp eller andre nyheter.
Beskjeder og informasjon
Ingen beskjeder eller informasjon.
Brev til gruppen
Ingen brev.
Nr.455
Referat fra møte i RGB nr. 455
Side – 2
@ E-post
Internett, hjemmeside og Facebook
Ikke tid til å gå igjennom hjemmesider denne gangen.
”Alt om oss, med oss”
bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR
BA-rådet
Sett på referat fra møte 2. februar på SAR-møtet.
Saker til SAR:
Ikke snakket om SAR.
Referat fra møte i RGB nr. 455
Side – 3
SAKER
05/16 Politiker-stafett 2016/17
Følgende politikere og partier har vært på besøk. Torbjørn Espelien fra Fremskrittspartiet, Kari Seljelid fra Arbeiderpartiet, Siw Wikan fra Høyre, Wenche Steen fra Venstre
og Arnulf Harald Myklebust fra Kristeligfolkeparti.
I dag er Kjell-Ole Heggland fra Pensjonistpartiet på besøk.
Bor på Rykkinn, er gift og har to barn.
Har vært i politikken de to siste årene.
Jobben til Kjell-Ole er å borre brønner.
Vedtak: Kjell-Ole utfordrer partiet Rødt. Da mangler vi bare SV.
01/17 Høring NOU 17: 2016 ”På lik linje” Utsatt til neste møte. Vi venter på det samlede høringssvaret fra kommune.
Vedtak: Sendt melding til Osmund Kaldheim og takket for sist.
03/17 Senior-kurs med Aldring og helse Har hatt besøk av Lene Kristiansen fra Aldring og helse. Hun jobber med temaet utviklingshemming og aldring.
Lene er utdannet vernepleier.
Hun forteller at de har tenkt å lage et seniorkurs også for mennesker med utviklingshemming.
Vi har svart på de spørsmålene hun hadde sendt til oss på forhånd. Vi fikk jobbet litt med de før kom.
Vedtak: Sendt oppsummering av svarene våre på e-post til Lene.
Referat fra møte i RGB nr. 455
Side – 4
04/17 Høring om behov for boliger i Bærum
Vi har fått en e-post fra Atle Thorud i kommunen.
Behovsanalyse for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger
og Velferdsboliger 2017-2036
Vedtak: Be noen komme å legge det frem på neste møte.
LO ordner dette.
Godkjenning av referat nummer 455
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.
EVENTUELT
Lene fortalte om at det kommer en gruppe fra Tyskland i oktober
som har lyst til å snakke med personer med utviklingshemming
og hvordan det er å ha en utviklingshemming.
Fint med mer informasjon når man vet noe mer.
Storingsvalget – utsatt
Valg av medlemmer – utsatt
Nye ord til ordbanken
– ingen nye ord denne gangen, vi fant de ordene vi trengte i ordbanken.