Rådgivningsgruppen

Nr. 451 – Referat fra 22. november 2016

 

 

 

Referat fra 22. november 2016

Tilstede:             John-Harald Wangen, Erik Songstad,

Cora Galucio og Tove Kjevik

Ikke tilstede:     Cecilie Dahl og Gro Kristine Sjønnesen

Møte-leder:        Erik Songstad

Tilretteleggere:          Lars Ole Bolneset

         Sted:                            Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:        Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:               Ingen

Vedlegg:            1/451  Saksliste SAR-møte 6. desember 2016
Informasjon fra andre møter og konferanser

John-Harald og Erik har vært på foredrag med studenter.
Vi feiret at SAR var 10 år, i kantinen i kommunegården.

Det var en fin feiring.

Det står litt om feiringen på kommunens hjemmesider.

 

Avis-utklipp og andre nyheter

Ingen avis-utklipp.

 

 

Beskjeder og informasjon

Cecilie og Gro er på Kiel-tur med kommunen.

Erik blir borte neste møte,
fordi han også skal på Kiel-tur.

 

Brev til gruppen

Ingen brev.

 

 

 

 

@   E-post

Vi har fått e-post fra BA-rådet og fra Anne A.

 

 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

ULF skal ha Dating fest med overnatting fra 26. til 27. november.

 

 

 

 

”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

 

BA-rådet

Vi har lest igjennom referat fra møte 17.11.16.
Det skal gjennomføres en ny arbeidstakerundersøkelse
i løpet av desember.

BA-rådet har valg Martin S. E. og Martin T.
som faste representanter til SAR-møtene.

På LAFY-konferansen testet deltakerne ut valg kort.
Samme system som vi bruker.

 

Saker til SAR:

Vi har laget ferdig saklisten til møtet 6. desember.

 

Kjøpe inn noe pepperkaker til møtet.

     

 

 

 

 

SAKER       

 

 

05/16     Politiker-stafett 2016

Vi har ikke hørt noe mer fra Arnulf.

 

Vedtak:     Lars Ole sjekker.

 

 

 

 

 

09/15     Ny brosjyre

Vi har gått igjennom den siste utgaven av brosjyren
og gjort noen endringer.

Den skal deles ut på SAR.
Vedtak:     Be om penger til å trykke opp brosjyren.
 

02/16     Årsrapport 2015

Vi har fortsatt på rapporten.

 

Vedtak:     Godkjennes på neste møte.

 

 

 

 

 

07/16     Frivillighet i Bærum

 

Vedtak:     I 2017 ber vi om et møte med Anne og Harald
for å planlegge en sak til vårens første SAR-møte.

 

 

 

 

 

Godkjenning av referat nummer 451

Referatet ble godkjent.

 

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møtet.

 

 

 

 

 

EVENTUELT
Husk å ta med matpakke på neste møte som er i Løkkeåsveien 2.

 

 

 

Nye ord til ordbanken
– ingen nye ord denne gangen