Rådgivningsgruppen

Nr. 449 – Referat fra 25. oktober 2016

 

 

 

Referat fra 25. oktober 2016

Tilstede:             Cecilie Dahl, John-Harald Wangen, Erik Songstad,

Gro Kristine Sjønnesen og Tove Kjevik

Ikke tilstede:    

Møte-leder:        Erik Songstad

Tilretteleggere:          Lars Ole Bolneset

         Sted:                            Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:        Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:               Britta kl. 12.30-13.00

Vedlegg:            Ingen vedlegg
Informasjon fra andre møter og konferanser

På mandag 17. oktober var Gro og Cecilie
med på intervju av mulige vernepleier-studenter.
Se sak 09/16.
Tove, Cecilie, Erik og Gro har vært på ULF-konferanse

med tema Medborgerskap 10. oktober.
På turen møtte vi også Ola og Andreas fra Grunden.

Lars Ole har vært på møte i sentralt brukerråd.
Referatet er ikke ferdig ennå.

 

 

Avis-utklipp og andre nyheter

Ingen avis-utklipp.

 

 

Beskjeder og informasjon

Cecilie og Gro skal på Kiel-tur
og kommer ikke på møtet 22.11.

Cecilie er bortreist på årets siste møte,
derfor flyttet vi det siste møtet til 13.12.

 

 

Brev til gruppen

Faktura fra NFU.

 

 

@   E-post

Ny politiker er klar for å besøke oss på neste møte.
Han heter Arnulf Myklebust og kommer fra KrF.

Referat fra BA-rådet.

 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

Fikk ikke tid til å sjekke dette.

 

 

”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

BA-rådet

Vi har gjennomgått referatet fra BA-råd-møtet 22.09.

De har snakket om hvordan

de kan bli bedre i forhold til brukerrådsarbeid.

Det er viktig å være forberedt til møtet.
For å få flere med på brukermedvirkning,
skal de prøve ut forskjellige løsninger på avdelingene.

 

 

Referat fra siste SAR-møte 27. september

ligger på kommunens hjemmeside.

 

 

Saker til SAR:

Vi har flyttet datoen for feiringen til 11. november.

Vi har laget et forslag til program.

     

 

 

SAKER       

 

 

06/16     Tema-kvelder om mobbing

Britta har begynt å skrive en rapport fra konferansen
og fra tema-kveldene.
Rapporten skal være lettlest.

Hun lurer på om vi kan sjekke at rapporten er lettlest.

 

Vedtak:     Vi sjekker gjerne rapporten når den er ferdig.

 

 

 

 

09/16     Studenter i praksis våren 2017

Det var fem studentene som var interessert i
å høre mer om praksisen hos oss,
som heter selvbestemmelse og brukermedvirkning.

Vi synes alle var gode søkere til praksisen.

I dag fikk vi vite at to av studentene har sagt ja
til å ha sin praksis hos oss våren 2017.

 

Vedtak:     Vi skal ta godt i mot studentene
og gi de en kjempefin praksis.

 

 

Godkjenning av referat nummer 449

Referatet ble godkjent.

 

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møtet.

 

 

EVENTUELT
Intet spesielt.

Nye ord til ordbanken