Rådgivningsgruppen

Nr. 445 – Referat fra 7. juni 2016

 

 

 

 

Referat fra 7. juni 2016

Tilstede:             Cora Maria Galucio, John-Harald Wangen, Erik Songstad

Cecilie Dahl, Gro Kristine Sjønnesen og Tove Kjevik

Ikke tilstede:    

Møte-leder:        Tove Kjevik

Tilretteleggere:          Lars Ole Bolneset

         Sted:                            Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:        Kl. 09.00 til kl. 12.00

Besøk:

Vedlegg:

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Vi har gjennomført to tema-kvelder

Med temaet mobbing.

Det var en fortsettelse av mobbe-konferansen i mars.
 

Avis-utklipp og andre nyheter

Inge spesielle nyheter.

 

 

Beskjeder og informasjon

Vi starter opp igjen 16. august.

 

Brev til gruppen

Ingen post.

 

 

 

 

 

@   E-post

Referat fra møte i BA-rådet 7. mai.
 

Internett, hjemmeside og Facebook

Intet spesielt fra hjemmesidene.

 

 

 

”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

 

Saker til SAR:

På neste SAR-møte så må oppskriften på husmøter gjøres ferdig.
Forslag om å ha teamkvelden
hvor vi feirer SARs 10 års jubileum i kantinen
fredag 30. september.

Cecilie sjekker med kantinen.

 

 

Sommer-avslutning SAR

Vi har kjøpt inn til avslutningen.
Vi har fordelt arbeidsoppgaver.
Starter forberedelsene kl. 12.00.

 

 

 

     

 

 

 

SAKER       

 

09/15     NY BROSJYRE

Vi må be om penger til å trykke opp brosjyren.
Vedtak:     Utsatt til høsten.

 

 

 

 

02/16     ÅRSRAPPORT 2015

                   Vi har fortsatt på rapporten.

 

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

 

 

 

 

05/16     POLITIKER-STAFETT 2016

Siw Wikan fra Høyre kommer på vårt møte 30. august.

Hun blir ca. en time.

 

Vedtak:     Vi forbereder besøket på møte 16. august.

 

 

 

 

06/16     TEMA-KVELDER MOBBING

Vi har gått igjennom resultatet av avstemmingen
og blitt enige om hva som skal sies og av hvem.
Vi har også laget plakater som viser resultatene.

 

Vedtak:     Vi legger frem resultatet på sommer-avslutningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godkjenning av referat nummer 445

Referatet ble godkjent.

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut sammen med dette referatet.

 

 

 

 

EVENTUELT
Stolthets-paraden

Vi har sett på hjemmesiden til paraden.
De som har tenkt seg en tur er Cecilie, Cora,
Tove, John-Harald og Lars Ole.
BBL møtes kl. 10.15 på Oslo S
for de har lyst til å dra sammen med de.