Rådgivningsgruppen

Nr. 444 – Referat fra 24. mai 2016

 

 

 

 

Referat fra 24. mai 2016

Tilstede:             Cora Maria Galucio, John-Harald Wangen, Erik Songstad

Cecilie Dahl, Gro Kristine Sjønnesen og Tove Kjevik

Ikke tilstede:    

Møte-leder:        Cecilie Dahl

Tilretteleggere:          Lars Ole Bolneset

         Sted:                            Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:        Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:               Torbjørn Espelien Frp.

Vedlegg:            1/444 Referat fra SAR-møte 10. mai

 

Vi startet møtet med en presentasjonsrunde.

Alle fortalte hva de heter og holder på med.

 

Torbjørn Espelien fra Fremskrittspartiet.

Han sitter som leder av BIOM.
Han sitter også i formannskapet og kommunestyret.

 

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Erik og Gro har vært på film-kveld
fra Aktiv Spania-ferieturen i april.
 

Avis-utklipp og andre nyheter

Inge spesielle nyheter.

 

 

Beskjeder og informasjon

Sommeravslutning 7. juni på Emma Kafe.
Sende ut invitasjon i dag.

 

 

 

Vi starter opp igjen 16. august.

 

Temakvelder mobbing neste uke,
både mandag og onsdag.
Det blir to kvelder fra kl. 16.00 til kl. 19.00

 

 

 

Brev til gruppen

Ingen post.

 

 

@   E-post

Referat fra møte i BA-rådet 7. mai.
 

Internett, hjemmeside og Facebook

ULF har hatt en konferanse med tema medborgerskap.

 

 

 

”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

 

Saker til SAR:

Vi har forandre datoene for høstens møter.

 

På neste SAR-møte så må oppskriften på husmøter gjøres ferdig.
Forslag om å ha teamkvelden
hvor vi feirer SARs 10 års jubileum i kantinen
fredag 30. september.

Cecilie sjekker med kantinen.

 

VI har sett på referatet fra BA-rådet 7. april.

 

 

 

     

SAKER       

 

09/15     NY BROSJYRE

Vi må be om penger til å trykke opp brosjyren.
Vedtak:     Legges frem på sommeravslutningen.
 

02/16     ÅRSRAPPORT 2015

                   Vi har fortsatt på rapporten.

 

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

 

05/16     POLITIKER-STAFETT 2016

Vi har hatt besøk av Torbjørn Espelien fra Fremskrittspartiet.

Han var sammen med oss fra kl.09.00 til kl. 11.30.

Det var hyggelig å bli kjent med han.

 

Vedtak:     Torbjørn utfordrer Høyre eller et annet parti
til å komme på møtet 30. august.

 

 

06/16     TEMA-KVELDER MOBBING

Vi skal ha temkveld to dager neste uke,
nemlig mandag 30. mai og onsdag 1. juni.

 

Vedtak:     Vi har laget forslag til program for begge dagene.

 

 

Godkjenning av referat nummer 444

Referatet ble godkjent.

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut sammen med dette referatet.

 

 

EVENTUELT
Ingen saker.