Rådgivningsgruppen

Nr. 44 – Referat fra 9. januar 1996

Faste punkter:
Godkjenning av referat nummer 43.
Referatet ble godkjent.
Referat fra andre møter
Ingen har vært på andre møter siden sist.
Avis-utklipp
Ingen avis-utklipp.
 Beskjeder og informasjon
Tove har kjøpt inn suketter.
Det er behov for mere kaffe.
LO kjøper inn mer kaffe.
Forandring på adresse-listen
over arbeidsplassene.
Vi ble enige om å ha møter på annenhver tirsdag
i vår-semesteret.
Møtetid kl. 13.30 til 16.30 (13.40 til 16.25).
Side – 2
 Brev til gruppen
Brev fra Rådmannen v/Britt Kolstø (se sak 01/96)
Kontakt med samarbeids-partnere
Intet spesielt.
Hva er andre opptatt av?
Utsatt fra siste møte:
Per lurte på om det sitter noen psykisk
utviklingshemmede i styret til ViVil.
Anne tar en prat med Anne Dorin
om det å sitte i styret i ViVil.
04/95 FRI FRA ARBEID
Utsatt fra siste møte:
Rene har snakket med sin tillits-valgte
og fått vite at han ikke kan få permisjon med lønn.
Rene ber om å få dette skriftlig.
Lars Ole har ennå ikke funnet mer ut av
reglene for bonus og lønn.
Vedtak: Lars Ole prøver å finne mer ut av reglene for bonus og lønn.
12/95 TILGJENGELIGHET
FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE
Vedtak: Saken tas opp på møte med Brukerrådet.
01/96 FORSLAG OM HANDLINGSPLAN
FOR FUNKSJONSHEMMEDE
OG «STATSSEKRETÆR-UTVALG»
Lars Ole snakket om saken.
Vedtak: Vi fortsetter saken på neste møte.
Side – 3
02/96 ANDRE RÅDGIVNINGSGRUPPER I NORGE?
Per lurte på hvor mange
Rådgivningsgrupper for psykisk utviklingshemmede
det finnes i Norge og hvor de er?
Vedtak: Per lager et forslag til brev
som sendes gruppen i Asker.
Han tar brevet med på neste møte.
EVENTUELT

Intet spesielt.