Rådgivningsgruppen

Nr. 439 – Referat fra 1. mars 2016

 

 

 

 

Referat fra 1. mars 2016

Tilstede:             Erik Songstad, John-Harald Wangen, Cecilie Dahl,

Gro Kristine Sjønnesen, Cora Maria Galucio og Tove Kjevik

Ikke tilstede:    

Møte-leder:        Cora Maria Galucio

Tilretteleggere:          Lars Ole Bolneset

         Sted:                            Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:        Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:               Studenter i praksis –  Linda, Anlaug og Stian

Vedlegg:            1/439  SAR-referat fra 16. februar

 

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Ingen møter siden.
 

Avis-utklipp og andre nyheter

I siste nummer av ”Samfunn for alle”
står det om mobbekonferansene
under punktet ”Litt av hvert” på side 35.

 

 

Beskjeder og informasjon

Vi må få startet årets politiker-stafett.

Cecilie ber ordføreren om å finne en som kan starte stafetten.

Vi ber Emma arbeidssenter lage en ny pinne til oss.

 

Brev til gruppen

Ingen post.

 

@   E-post

Gått igjennom alle e-poster.
Vi har fått to referater fra BA-rådet siden sist.

Vi har også svart på en e-post fra Steinar W.

 

 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

Vi har sett på hjemmesider.

Både Grunden og ULF sine sider er nede.
 

”Ingen ting om oss, uten oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

Vi har sett på referatene fra de to siste møtene i BA-rådet.

De tar opp viktige saker som gjelder alle arbeids-stedene.

Det gjelder hygiene og bruk av felles PCer.

 

 

Saker til SAR:

 

Vi har gått igjennom referatet fra SAR-møtet

og godkjent det.

 

Vi ber Hege om å sende oss de spørsmålene
som de ønsker at brukerrådene skal svare på om aktivitets-hus.

Så kan vi sende de ut i god tid,
slik at husmøtene kan få svart på spørsmålene
og gitt de til brukerrådene
i god tid før neste SAR-møte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAKER       

 

 

08/14     BÆRUM-KONFERANSEN OM MOBBING

Vi har gått igjennom arbeidsheftet
og fordelt oppgaver.

 

Om morgenen er oppgave som følger:

 

Garderobe, Erik ved heis 4 etasje, Cora ved heis 1. etasje
og Gro i garderoben sammen med Fridtjof.

 

Registrering, Linda, Cecilie og Annlaug + 2 til.

Navnark og overstrykningspenn.

 

Velkomst, Tove og Erik.  Tove ønsker først velkommen på norsk
og Erik tar seg av Svensk, Dansk, Samisk, Finsk, Engelsk,
Nederlands og Italiensk.

Erik og Tove takker innledere og forelsere.

 

På avslutningen, Cora og John-Harald takker alle forelesere.

 

Vedtak:     Alle er klare til innsats.

 

 

 

 

09/15     NY BROSJYRE

Fikk ikke tid til å snakke om denne saken i dag.

 

Vedtak:     Vi må be om penger til å trykke opp brosjyren.
Lars Ole tar med kamera på neste møte.

 

 

 

 

 

02/16     ÅRSRAPPORT 2015

 

Vedtak:     Utsatt

 

 

 

 

03/16     BRUKER-UNDERSØKELSE PLO

 

Vedtak:     Utsatt

 

 

 

04/16     KOMMUNE-NETTVERKET

Bufdir ønsker at vi snakker om hva vi gjør,
slik at flere kommuner får lyst å opprette rådgivningsgrupper.
Erik, Gro og Cecilie stiller opp.

 

Vedtak:     Vi reiser felles innover til Oslo med T-banen
etter lunsj på torsdag 14. april.

 

 

 

 

Godkjenning av referat nummer 439

Referatet ble godkjent.

 

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut sammen med dette referatet.

 

 

 

EVENTUELT
Erik og Gro kommer ikke neste gang.