Rådgivningsgruppen

Nr. 438 – Referat fra 2. februar 2016

 

 

Referat fra 2. februar 2016

Tilstede:             Erik Songstad, John-Harald Wangen, Cecilie Dahl,

Gro Kristine Sjønnesen og Tove Kjevik

Ikke tilstede:     Cora Maria Galucio

Møte-leder:        Erik Songstad

Tilretteleggere:          Lars Ole Bolneset

         Sted:                            Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:        Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:               Studenter i praksis –  Linda, Stian og Kamilla

Vedlegg:            Ingen vedlegg

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Møte med rettighetsutvalget 26. januar i kantinen på Convis. 

Avis-utklipp og andre nyheter

Ingen avis-utklipp eller andre nyheter.

 

Beskjeder og informasjon

Det skal være temakveld torsdag 11. februar
i Kunnskapssenteret i Sandvika kl. 19.00 til kl. 21.00.

Temaet er insisterende praksis med Thomas Owren.
Invitasjon blir sendt ut gjennom tjeneste-lederne.

Alle er velkommen.

 

Brev til gruppen

Ingen post.

 

@   E-post

Gått igjennom alle e-poster.
Vi har fått svar fra Aurora.
Vi har sendt de mer informasjon om SAR
og håper at de kommer på et møte.

 

LUPE ved Steinar lurer på om de kan ha en verve-stand
på Bærum-konferansen.

 

Vi har fått hilsning fra sekretariatet til rettighetsutvalget

som sier takk for sist.
Spørsmål fra Bufdir om å møte et kommunenettverk.

Se egen sak.

 

Internett, hjemmeside og Facebook

Vi så litt på en film om fotball for utviklingshemmede.

https://vimeo.com/144423923

 

Vi svarte på et innlegg som Jon Erling har lagt på Facebook.

 

 

”Ingen ting om oss, uten oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

 

Saker til SAR:

Kai kommer på neste SAR-møte
og forteller om vårens aktiviteter.

 

Han vil også fortelle hvor mye det vil koste

å melde seg på mer enn en tur i året.

 

Når det gjelder Brukerråd på Aurora og Arba,

Så inviterer vi Liv Skogmo til å komme på neste RGB-møte.

Tove inviterer til 2. februar.

 

Vi har sendt en e-post til Aurora Verksted
for å høre om de ønsker å være med i SAR.

 

 

SAKER       

 

08/14     BÆRUM-KONFERANSEN OM MOBBING

VI har gått igjennom arbeidsheftet
og fordelt oppgaver.

 

Vedtak:     Fortsetter på neste møte.

 

 

09/15     NY BROSJYRE

Fikk ikke tid til å snakke om denne saken i dag.

 

Vedtak:     Vi må be om penger til å trykke opp brosjyren.
Lars Ole tar med kamera på neste møte.

 

 

10/15     SELVBESTEMMELSE VED LEGEBESØK

Forberedt saken til SAR:

 

Vedtak:     Saken tas opp på neste SAR-møte.

 

 

02/16     ÅRSRAPPORT 2015

 

Vedtak:     Utsatt

 

 

 

03/16     BRUKER-UNDERSØKELSE PLO

 

Vedtak:     Utsatt

 

 

 

04/16     KOMMUNE-NETTVERKET

Bufdir spør oss om vi kan presentere oss selv
og vårt arbeide torsdag 14. april
i et møte med et kommunenettverk.

I nettverket deltar det 10 kommuner, Bærum er en av dem.

Målet med vårt besøk er å få flere kommuner
til å starte lignende grupper.

 

Vedtak:     Vi har sendt svar til Bufdir og sagt at vi kommer.

 

 

Godkjenning av referat nummer 438

Referatet ble godkjent.

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut sammen med dette referatet.

 

 

EVENTUELT
Ingen saker til eventuelt.