Rådgivningsgruppen

Nr. 435 – Referat fra 15. desember 2015

Referat fra 15. desember 2015 Tilstede: Cecilie Dahl, Erik Songstad, John-Harald Wangen, Cora Maria Galucio, Gro Kristine Sjønnesen og Tove Kjevik Ikke tilstede: Møte-leder: Tove Kjevik Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset Sted: Emma Hjorthsvei 74 / Ramma og hjemme hos Tove Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00 Besøk: Lars-Ove og kanskje Jacob på julebordet kl. 13.00 Vedlegg: Informasjon fra andre møter og konferanser Lars Ole har vært på møte med tjenestelederne. Der ble det snakket om brukerrådsarbeid og konferansen. Forslag om at brukerrådene velger leder og nestleder. Leder stiller på SAR-møtene. Forslag om at man finner en fast tilrettelegger og at Lars Ole innkaller til to samarbeids-møter i året. Avis-utklipp og andre nyheter Ingen avis-utklipp eller andre nyheter. Beskjeder og informasjon Vi starter opp igjen tirsdag 5. januar 2016. Nr.435 Referat fra møte i RGB nr. 435 Side – 2 Brev til gruppen Regning fra NFU på John-Haralds deltagelse i RGB. @ E-post Vi har fått referat fra møte i BKA-rådet 19.11.15. Internett, hjemmeside og Facebook Ikke tid til å se på hjemme-sidene i dag. ”Ingen ting om oss, uten oss” bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR Skrevet ferdig referatet fra SAR-møtet 17. november 2016. Sendes ut sammen med referatet fra dagens møte. Neste gang: Se på siste referatene fra BKA-rådet. Se på siste referat fra bruker-rådet på Emma Hjorth. Referat fra møte i RGB nr. 435 Side – 3 SAKER 08/14 BÆRUM-KONFERANSEN OM MOBBING Vi har skrevet på vår Facebook-side at vi er i gang med Mobbe-konferansen. Vedtak: Forsetter saken på neste møte. 07/15 FORELESNING FOR STUDENTER Erik må få lagt inn det han skal si på tale-maskinen. Fint med forelesning som starter kl. 11.00. Da kan vi møtes og forberede oss litt først. Vedtak: Honorar blir utbetalt i desember. 09/15 NY BROSJYRE Bruke samme størrelse som tidligere brosjyre. Nytt punkt undere ’Hvilke typer saker jobber vi med’: – Vi jobber med politikere i Bærum. – Stafett-pinnen – SAR (Samarbeidspartnere) konferansen – Mobbe-konferansen Foto: Cora, Cecilie, Gro. Må lage tekst. Ut: Leif Kåre, Jacob, Anne Marie, Renate og Lars-Ove. Samarbeidspartnere 2016: Skal ut: Asker-gruppen Kommunalt Råd FFO Skal med: Gjøvik Kommune Eidsberg Kommune HIOA BUF-direktoratet Referat fra møte i RGB nr. 435 Side – 4 Endres: møter hver 14. dag på tirsdager fra kl. 09 – 15. Under ’Hvor finner du oss’ Skal Facebook side være med. Kartet: endres til at det er kun Sandvika og området ved Emma Hjorth. Transport: buss nr 761 til Skui. Vedtak: Vi må be om penger til å trykke opp brosjyren. 10/15 SELVBESTEMMELSE VED LEGEBESØK Alle har rett til å selv bestemme hvem som skal være med inn til legen. Ønsker du å være alene med legen så er det din avgjørelse. Selv eller med hjelp bestille legetime. Kan personalet kjøre deg hvis du er for syk til å gå til legen å få sykemelding? Vedtak: Sjekke hva det står i kommunens oppskrift / prosedyre. Godkjenning av referat nummer 434 Referatet ble godkjent. Saks-liste for neste møte Delt ut sammen med dette referatet. EVENTUELT Ingen saker Referat fra møte i RGB nr. 435 Side – 5 MØTER I RÅDGIVNINGS-GRUPPEN FOR VÅREN 2016 pr. 1.12.15 – Henges opp Møtene starter kl. 09.00 og slutter kl. 15.00 Dato: Møteleder:  TIRSDAG 5. januar John-Harald  TIRSDAG 19. januar Gro  TIRSDAG 2. februar Erik  TIRSDAG 16. februar Cecilie Løkkeåsveien 2 SAR-møte 12.30 til 15.00  TIRSDAG 1. mars Cora Mobbe-konferanse onsdag 9. mars   TIRSDAG 15. mars Tove  TIRSDAG 29. mars Cora  TIRSDAG 12. april Gro  TIRSDAG 26. april Erik  TIRSDAG 10. mai John-Harald Løkkeåsveien 2 SAR-møte 12.30 til 15.00  TIRSDAG 24. mai Cecilie  TIRSDAG 7. juni Tove Sommer-avslutning med SAR og andre kl. 13.00 til kl.15.00  Tema-kveld: 2 i forbindelse med Mobbing  Møtene er på ”Ramma” Emma Hjorthsvei 74 (rett ved Emma kafe), bortsett fra når det er SAR-møte, da foregår møtet i Løkkeåsveien 2. HUSK Å GI BESKJED HVIS DU IKKE KAN KOMME til Lars Ole 90 10 03 90