Rådgivningsgruppen

Nr. 431 – Referat fra 6. oktober 2015

Referat fra 6. oktober 2015
Tilstede: Cecilie Dahl, Erik Songstad, John-Harald Wangen,
Cora Maria Galucio, Gro Kristine Sjønnesen
og Tove Kjevik
Ikke tilstede:
Møte-leder: Cora Maria Galucio
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset
Sted: Emma Hjorthsvei 74 / Ramma
Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00
Besøk: Ingen
Vedlegg: 1/431 SAR-referat fra 22. september
Informasjon fra andre møter og konferanser
Lars Ole fortalte fra gårsdagens møte i sentralt brukerråd.
Det ble også snakket om handlings-programmet.
Vi tar dette opp på neste SAR-møte.
Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avis-utklipp.
Beskjeder og informasjon
Når vi spiser lunsj på kantinen,
så vil John-Harald, Tove, Cecilie, Erik, Gro og Lars Ole
spise salat som koster kr. 20.-
Cora tar med mat-pakke.
Nr.431
Referat fra møte i RGB nr. 431
Side – 2
De gangene det ikke er salat,
så vil John-Harald, Tove, Cecilie, Erik og Lars Ole spise,
da koster maten enten kr. 20 eller kr. 30.-
Cora og Gro tar med mat-pakke.
Neste møte 20. oktober flyttes til uken etter,
nemlig 27. oktober.
Brev til gruppen
Ingen brev.
@ E-post
Fått e-post fra Jon Fjeldstad fra Arba.
Vi er velkomne på fredag 9. oktober,
men vi måtte sende et svar
og be om en utsettelse til 30 oktober.
Internett, hjemmeside og Facebook
Vi fant ikke noe spesielt.
”Ingen ting om oss, uten oss”
bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR
Gjennomgått referatet fra siste SAR-møte.
Vedlagt dette referatet (se vedlegg 1/431)
Referat fra møte i RGB nr. 431
Side – 3
SAKER
08/14 BÆRUM-KONFERANSEN OM MOBBING
På Sentralt-brukerråd informerte Lars Ole
om at det blir konferansen til våren
og at Bærum lokallag av NFU er velkomne.
Vi tar opp spørsmålet om kjendis på nytt på neste SAR-møte.
Begynt å jobbe med arbeids-hefte til konferansen.
I arbeids-heftet står det hvilke oppgaver som skal gjøres,
hvem som skal gjøre de
og når de skal gjøres.
Fagenheten i kommunen sørger for
å dekke utgiftene til lunsj på konferansen.
Vedtak: Lars Ole snakker med seksjonsleder Heidi på fredag
og avklarer nærmere om dato for konferansen.
Fortsetter med arbeids-heftet på neste møte.
07/15 FORELESNING FOR STUDENTER
Vi har jobbet mer med det vi skal si
når vi presenterer oss for studentene.
Vi har også laget 4 spørsmål
som vi vil snakke med studentene om.
1. Hvordan tror du at utviklingshemmede ønsker
at DU skal være som miljøarbeider?
2. Hva kan DU gjøre for at utviklingshemmedes stemme
skal bli hørt?
3. Bør utviklingshemmede få barn?
4. Bør ALL informasjon være lettlest og tilgjengelig?
– hvis nei, hva behøver ikke å være lettlest og tilgjengelig?
Vedtak: Lars Ole lager ferdig manus for hva vi skal si.
Referat fra møte i RGB nr. 431
Side – 4
08/15 SELVBESTEMMELSE I PRAKSIS
Det er 7 studenter som kan tenke seg
å være med på prosjektet til våren.
Vi møter de til intervju-samtale tirsdag 13. oktober.
Det blir en gang mellom kl. 14.30 og 18.00.
Det vil ta ca. 1,5 timer og alle sitter sammen hele tiden.
Vedtak: Cora og John-Harald er allerede i Sandvika.
Erik og Gro kommer rett etter jobb.
Godkjenning av referat nummer 431
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Delt ut sammen med dette referatet.
EVENTUELT
Ingen saker