Rådgivningsgruppen

Nr. 430 – Referat fra 22. september 2015

Referat fra 22. september 2015 Tilstede: Cecilie Dahl, Erik Songstad, John-Harald Wangen, Cora Maria Galucio, Gro Kristine Sjønnesen og Tove Kjevik Ikke tilstede: Møte-leder: Tove Kjevik Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset Sted: Løkkeåsveien 2 Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 12.00 Besøk: Ingen Vedlegg: Ingen Informasjon fra andre møter og konferanser Erik, Cecilie og Lars Ole har vært på Gjøvik. Der traff vi mange utviklingshemmede som skal begynne med brukerråd. Se egen sak. Avis-utklipp og andre nyheter Ingen avisutklipp. Beskjeder og informasjon Petter fra NFU kan ikke komme 6. oktober. Brev til gruppen Ingen brev. Nr.430 Referat fra møte i RGB nr. 430 Side – 2 @ E-post E-post fra BBL, hvor de informerer om at medlemsskaps-informasjon er sendt i posten. De har også informert om at BBL ikke reiser til Gøteborg i oktober. Internett, hjemmeside og Facebook Vi fant ikke noe spesielt. ”Ingen ting om oss, uten oss” bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR Egen forberedelse til dagens SAR-møte. Se eget referat fra SAKER 02/14 SKANDINAVISK SAMARBEID Vedtak: BBL har overtatt ansvaret for oppfølging av dette. 08/14 BÆRUM-KONFERANSEN OM MOBBING Vi har ennå ikke hørt noe fra Sandra Lyng. Cecilie tar på nytt kontakt og prøver å få et svar fra. Vi sender en epost til NFU sentralt og lokalt og inviterer de med på konferansen. Vedtak: Vi må få med flere til å lage konferanse. Tar det opp på SAR-møtet 22. september. LO lager hefte med punktene så langt. Referat fra møte i RGB nr. 430 Side – 3 02/15 GJØVIK KOMMUNE Vi traff mange hyggelige folk. På grunn av problemer med transporten, fikk vi ikke forberedt oss slik vi hadde planlagt. Neste gang vi skal ut og snakke om brukerråd, så vil vi snakke om selvbestemmelse og brukerrådsarbeid. Vi må også snakke om tilretteleggerrollen og mandat for brukerrådsarbeid. Fars og Rikke er brukerveiledere, og kan også brukes til å holde foredrag. Vedtak: Ingen vedtak. Godkjenning av referat nummer 430 Referatet ble godkjent. Saks-liste for neste møte Delt ut sammen med dette referatet. EVENTUELT Ingen saker