Rådgivningsgruppen

Nr. 426 – Referat fra 16. juni 2015

Referat fra 16. juni 2015 Tilstede: Cecilie Dahl, , Erik Songstad, John-Harald Wangen og Cora Maria Galucio Ikke tilstede: Gro Kristine Sjønnesen og Tove Kjevik Møte-leder: Lars Ole Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset Sted: Emma Hjorthsvei Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 11.30 Besøk: Ingen Vedlegg: 1/426 Møteplan for høsten 2015 Informasjon fra andre møter og konferanser Ingen andre møter eller konferanser siden sist. Avis-utklipp og andre nyheter Ingen nyheter. Beskjeder og informasjon Vi starter opp igjen 11. august 2015. Brev til gruppen Ingen brev. Nr.426 Referat fra møte i RGB nr. 426 Side – 2 @ E-post E-post fra Laila på NAKU. Hun lurer på om vi vil skrive noe i spalten Tett på i magasinet Utvikling om seksuelle overgrep mot voksne utviklingshemmede. Vi har svart at det kan vi gjøre. Internett, hjemmeside og Facebook Ikke tid i dag. ”Ingen ting om oss, uten oss” bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR Planlagt dagens sommer-avslutning. Handlet inn mat og det andre vi trenger. Studentene oppgave vil bli presentert på SAR-møte 22. september. Brosjyre om seksuelle overgrep og dele ut. Cora forteller om brosjyre og deler den ut. Utsatt til høsten fordi brosjyrer ikke er bestilt. Aktiv Spaniaferie – Erik forteller. Minne om saker til referansegruppen. Vi har invitert Morten S, Anne Kristin G og Bente M. E. Morten og Ann Kristin kunne desverre ikke komme. Bente kommer innom i begynnelsen. Underholdning Vi lager spørsmål på en skal fra 1-10 på neste møte. Konferanse om mobbing Vi mangler fortsatt svar fra noen brukerråd. Vi lager en samlet oversikt og legger den frem på sommer-avslutningen. Vi tar opp spørsmålet om kjendis på sommeravslutningen. Referat fra møte i RGB nr. 426 Side – 3 Brukerråd på Arba og Aurora Ikke hørt noe fra Tage Gam. Lars Ole tar kontakt. SAKER 02/14 SKANDINAVISK SAMARBEID Vedtak: Kommer tilbake med mer informasjon senere. 08/14 BÆRUM-KONFERANSEN Vi har fått penger til lokale og servering – hurra. Informerer om dette på sommer-avslutningen. Forslag om at konferansene blir i uke 48, men vi har ikke bestemt ukedag ennå. Vi følger opp med en tema-kveld i uke 50. Ukedag er ikke bestem ennå. Vedtak: Fortsetter saken på neste møte. Godkjenning av referat nummer 426 Referatet ble godkjent. Saks-liste for neste møte Sendt ut sammen med dette referatet. EVENTUELT Møteplan for høsten er vedlegg. Referat fra møte i RGB nr. 426 Side – 4 Vedlegg 1/426 MØTER I RÅDGIVNINGS-GRUPPEN FOR HØSTEN 2015 pr. 16.06.15 – Henges opp Møtene starter kl. 9.00 og slutter kl. 15.00 Dato: Møteleder:  TIRSDAG 11. august Cecilie   TIRSDAG 25. august Erik  TIRSDAG 8. september John-Harald   TIRSDAG 22. september Tove SAR-møte kl. 12-15 i Løkkeåsveien 2  TIRSDAG 6. oktober Cora  Tirsdag 13. oktober Forelesning HIOA   TIRSDAG 20. oktober Cecilie   TIRSDAG 3. november Erik   Mandag 9. november Forelesning HIOA   Fredag 13. november Forelesning HIOA  TIRSDAG 17. november Gro SAR-møte kl. 12-15 i Løkkeåsveien 2    Bærum-konferanse uke 48   TIRSDAG 1. desember John-Harald  Temakveld uke 50  TIRSDAG 15. desember avslutning Tove  Møtene på ”Ramme” Emma Hjorthsvei 74 (rett ved Emma kafe).  HUSK Å GI BESKJED HVIS DU IKKE KAN KOMME Lars Ole 90 10 03 90