Rådgivningsgruppen

Nr. 42 – Referat fra 28. november 1995

Referat fra 28. november 1995

Tilstede: Anne, Harald, Rene og Tove
Fravær: Per
Møteleder: Tove
Referent: Lars Ole
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt: Kl. 13.00 til kl. 16.00

Faste punkter:

Godkjenning av referat nummer 41.
Referatet ble godkjent.

 

Referat fra andre møter
Lars Ole fortalte fra siste møte i Referansegruppen.
Viktig sak fra dette møtet var bruker-medvirkning
og forslag til hvordan bruker-medvirkningen kan bli bedre.

Vi har vært på møte med Jansen 14. november.
Har sender oss referat fra dette møte.

 

Avis-utklipp
Tove hadde med utklipp fra Budstikka 27. november
om en jente som fikk epilepsi-anfall på West Point i Sandvika
og fra Budstikka 15. november om Hjortehaven på Emma Hjorth.

 Beskjeder og informasjon
Ikke noe spesielt.

 

 Brev til gruppen
Brev fra FFO og Epilepsi-foreningen.
Brev fra Monsen på Billingsstad Bedriftsservice (se sak 04/95).
Takke-kort fra Liv Noreng.
Informasjon om KKFs vinter-ferie på Golsfjellet 1996.

Kontakt med samarbeids-partnere
Intet spesielt.

 

04/95 FRI FRA ARBEID
Tove har snakket med sin tillits-valgt på Hauger Verksted A/S
Det svaret Tove fikk var at hun ble trukket i lønn.
Hun fikk ikke vite noe mer om regler og prinsipper for dette.

Renes tillits-valgte skal ta opp saken for han.
Fordi Rene jobber samme sted som Tove og Per,
venter vi på dette svaret før vi gjør noe mer.

Rene ønsker å få en ekstra kopi av møte-listen for neste semester.

Brevet fra Monsen på Billingsstad Bedriftsservice
forteller at Anne ikke får permisjon med lønn/»bonus»..

Anne får permisjon uten lønn,
fordi møter i Rådgivningsgruppen
ikke kommer inn under arbeids-plassens permisjons-regler.

Anne får trygden sin selv om hun er på møte,
men ikke bonusen for de timene hun er borte fra arbeidet.

Vedtak: Rene snakker medsin tillits-valgt på jobben
og prøver å finne ut hva reglene og prinsippene går ut på.

Lars Ole sørger for ekstra kopi til alle medlemmen i gruppen.

Lars Ole prøver å finne mer ut av reglene for bonus og lønn.

 

03/94 TILRETTELEGGING AV SANDVIKA
BUSS- OG TOGSTASJON

Vedtak: Vi venter med saken
til referatet fra møte 14. september er ferdig.

 

01/95 DET NYE BEKKESTUA-SENTERET
Lars Ole har skrevet et forslag til brev
til Holden i arbeids-gruppen for TFAB 94 – Bekkestua.
Brevet ble lest opp.
Alle var enige om at vi sender brevet.

Vedtak: Lars Ole sender brevet til Holden (vedlegg 1/42).

 

11/95 HVA MENER ANDRE
For at medlemmene i Rådgivningsgruppen
skal kunne ivareta andre psykisk utviklingshemmedes interesser,
må medlemmen ha god kontakt med disse.

Det er viktig at alle er oppmerksomme på saker
som andre psykisk utviklingshemmede i Bærum kommune
er opptatt av.

Et fint sted å komme i kontakt
med andre psykisk utviklingshemmde
er på «KLUBBEN».

Forslag om å lage et nytt fast punkt på sakslisten
som skal hete: Hva er andre opptatt av?
Når vi kommer til dette punktet,
skal alle fortelle om saker
som de har hørt om fra andre psykisk utviklingshememde.
Saker som andre psykisk utviklingshemmede er opptatt av.

Vedtak: Vi lager et nytt fast punkt på sakslisten
som skal hete: Hva er andre opptatt av?

 

EVENTUELT
Anne lurte på om det ble jule-avslutning på neste møte.
Lars Ole ordner noe ekstra til siste møte før jul
og er møteleder.

Rene lurte på om han kunne får tilrette-lagt transport
til og fra møtene.
Rene snakker med service -linjen
og spør om hvilke muligheter som finnes.