Rådgivningsgruppen

Nr. 418 – Referat fra 24. februar 2015

Referat fra 24. februar 2015 Tilstede: John-Harald Wangen, Tove Kjevik, Gro Kristine Sjønnesen og Erik Songstad Ikke tilstede: Steinar Wangen, Cecilie Dahl og Cora Maria Galucio Møte-leder: John-Harald Wangen for Cecilie Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset Sted: Løkkeåsveien 2 Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 12.00 Besøk: Studenter Jorunn og Line. Vedlegg: Ingen Noen av de faste punktene er utsatt på grunn av forberedelser til dagens SAR-møte. Informasjon fra andre møter og konferanser Utsatt. Avis-utklipp og andre nyheter Ingen avis-utklipp. Beskjeder og informasjon Bærum skal sette i gang en bruker-undersøkelse. Medlemmene i RGB blir med i en test-pilot. Studentene har avtalt tider for intervju. Nr.418 Referat fra møte i RGB nr. 418 Side – 2 Brev til gruppen Ingen brev. @ E-post E-post fra Helsetilsynet som ønsker å treffe oss og høre hva vi mener at de bør se etter når de skal tilsyn i kommunene. Vi tar det opp på dagens SAR-møte. På møte 10. mars snakker vi om Helsetilsynets oppgaver og vi ber de komme på møte 24. mars. Vi har fått referat fra siste BKA-råds møte. Vi tar det opp på neste møte. Internett, hjemmeside og Facebook Utsatt ”Ingen ting om oss, uten oss” bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR Når det gjelder saken om gjengs husleie og livs-oppholds-sats, så kommer Ellen fra NAV og forteller om dette. VI har gått igjennom sakslisten og forberedt sakene vi skal ta opp. Alle har jobbet hver for seg, enten alene eller med en tilrettelegger. NB Huske å ta opp bruk av velferds-teknologi som eventuelt-sak. Referat fra møte i RGB nr. 418 Side – 3 SAKER 02/14 SKANDINAVISK SAMARBEID På fredag 6. mars møtes vi på Ramma kl. 15.00. Cecilie, Gro og Cora kommer med Mølla-bussen. John-Harald og Tove kommer rett fra jobb. Erik blir hentet på Emma kl. 14.55. Lars Ole ordner lasagne og hvitløksbrød. Vedtak: Kontakte ULF etter at vi har snakket med BBL om mulige datoer for høstens treff i det Skandinaviske samarbeidet. Gi beskjed til Grunden om dato-forslag. 08/14 BÆRUM-KONFERANSEN Forslag om å invitere en kjendis som har blitt mobbet. Et forslag er Morten Harket. Vedtak: Vi tar opp forslaget på neste SAR-møte. 01/15 KS-UNDERSØKELSE Undersøkelsen er i gang. Vedtak: Ingen vedtak. Godkjenning av referat nummer 418 Referatet ble godkjent. Saks-liste for neste møte Sendt ut sammen med dette referatet. EVENTUELT Ikke noe til eventuelt.