Rådgivningsgruppen

Nr. 415 – Referat fra 13. januar 2015

Referat fra 13. januar 2015 Tilstede: John-Harald Wangen, Gro Kristine Sjønnesen, Cora Maria Galucio, Tove Kjevik og Cecilie Dahl Ikke tilstede: Erik Songstad (syk) Møte-leder: Cora Maria Galucio Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Steinar Wangen Sted: Emma Hjorthsvei 74 Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00 Besøk: Vernepleier-studenter Jorunn og Line Vedlegg: 1/414 – Mandat for brukerråd i miljøarbeider-tjenesten – slik skal et brukerråd i bolig jobbe Startet med en presentasjon av oss og våre gjester (studentene). Faste punkter: Informasjon fra andre møter og konferanser Morten har gitt ny beskjed til Göran Svedsäter om at vi ønsker besøk når undersøkelsen nærmer seg. Avis-utklipp og andre nyheter Steinar hadde med klipp fra Budstikka 2. januar hvor det står om det nye navnet til jobben til Tove. Det er skiftet fra Løxa til Arba Inkludering AS. Vi sjekket ordbanken og inkludering betyr ”at ingen skal stå utenfor”. Nr.415 Referat fra møte i RGB nr. 415 Side – 2 Beskjeder og informasjon Fritids-kalenderen for våren 2015 er kommet. Arba Inkludering AS har åpen dag lørdag 7. februar. Brev til gruppen Ingen brev. @ E-post Gjennomgått e-post. Fått e-post fra Brobygger-Ligaen om forslag til møte i Nordisk samarbeid. Se egen sak. Vi har fått e-post fra Nina i Budstikka. Kanskje hun kommer til oss i dag for å skrive om at vi ikke får svar fra NAV på de spørsmålene vi har stilt om livs-oppholds-satser. VI fikk i løpet av dagen avklart at hun ikke kommer i dag. Hun kommer kanskje neste gang. Internett, hjemmeside og Facebook SOR skal ha konferanse i Bergen 4 og 5. mai 2015. Konferansen skal handle om livs-stil og helse. ”Ingen ting om oss, uten oss” bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR Neste SAR-møte er 24. februar og vi må lage ferdig sakslisten 27. januar. Når det gjelder saken om gjengs husleie og livs-oppholds-sats, så venter vi fortsatt på svar fra NAV og er i kontakt med Budstikka i saken. Referat fra møte i RGB nr. 415 Side – 3 SAKER 02/14 SKANDINAVISK SAMARBEID Vi foreslår et samarbeids-møte med BBL på fredag 13. februar fra kl. 15.00 til kl. 19.00. Vi skal gå igjennom teksten om Norge og fordele oppgaver. Grunden har sagt de ønsker å invitere til neste treff før eller etter sommeren. Vedtak: Vi har sendt forslag til dato og klokkeslett til BBL. 07/14 ÅRS-RAPPORTEN FOR 2014 Vi har begynt på rapporten for 2014. Sett på hva vi har gjort utenom de faste møtene og hvem som har vært på besøk. Vedtak: Fortsetter med rapporten på neste møte. Fortsetter med kort beskrivelse av hvilke saker vi har jobbet med. 08/14 BÆRUM-KONFERANSEN Vi tenker oss en gang rundt september/oktober. Konferansen skal vare i to dager. Det er ønske om å diskutere temaet mobbing, på arenaene arbeid, hjem og fritid. Dele inn i mindre grupper som kan diskutere temaet mobbing. Mobbing på internett kan være en del av felles oppstart. Hvor kan vi søke om penger til å arrangere konferanse? Søke BUFdir om penger, søke helsedirektoratet om støtte, søke kommunen om penger, søke FFO og FO, SAFO, KS, FF, Fagforbundet osv. Referat fra møte i RGB nr. 415 Side – 4 10/14 KONFERANSE ”Mestring og motivasjon” Vi har gjennomgått programmet for konferansen. Det var mange vanskelige ord som måtte forklares. Vi bestemmer på konferansen hvilke av sesjonene vi skal være med på. Tove og John Harald må avklare med sine sjefer. Erik er syk, så vi vet ikke om han kommer. Vi møtes i Sandvika foran Narvesen kl. 08.00. Cora og Gro kommer til Fornebu med Alex. Vedtak: Ingen vedtak. 05/10 FN-KONVENSJONEN Vedtak: Vi starter igjen med artikkel nr. 2 på første møte etter jul. Vi ser etter om artikkelen er oppfylt. Godkjenning av referat nummer 415 Referatet ble godkjent. Saks-liste for neste møte Delt ut på møte. EVENTUELT Steinar har blitt spurt om han vil sitte i en gruppe som skal komme med forslag til hvordan personer med utviklingshemming kan få det bedre i samfunnet. Han skal være med på fire møter frem til våren 2016. Steinar tenker at hvis det er saker som kommer frem på SAR, så kan han eventuelt ta det opp videre i gruppen.