Rådgivningsgruppen

Nr. 414 – Referat fra 16. desember 2014

Referat fra 16. desember 2014 Tilstede: John-Harald Wangen, Gro Kristine Sjønnesen, Cora Maria Galucio, Tove Kjevik, Cecilie Dahl og Erik Songstad Ikke tilstede: Møte-leder: Tove Kjevik Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Steinar Wangen Sted: Emma Hjorthsvei 74 Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 12.00 Besøk: Vedlegg: 1/414 – Mandat for brukerråd i miljøarbeider-tjenesten – slik skal et brukerråd i bolig jobbe Faste punkter: Informasjon fra andre møter og konferanser LO sender en e-post til Göran Svedsäter og etterlyser svar på den e-posten vi sendte på siste møte. Avis-utklipp og andre nyheter Erik hadde med utklipp fra Bæringen nr. 6 hvor det står om jule-handel i Gråstua. Beskjeder og informasjon Den nye bedriften til Tove skal hete Arba. Nr.414 Referat fra møte i RGB nr. 414 Side – 2 Brev til gruppen Ingen brev. @ E-post Gjennomgått e-post. Rettet opp et navn som ikke var kommet med i referatet fra siste SAR-møte. Internett, hjemmeside og Facebook Vi fikk ikke tid til å gå igjennom hjemme-sidene. ”Ingen ting om oss, uten oss” bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR Vi må lage forslag til program for Konferansen om mobbing. Lager en egen sak på dette på neste møte. Når det gjelder saken om gjengs husleie og livs-oppholds-sats, så venter vi fortsatt på svar fra NAV. Vi har kontaktet Budstikka i saken. Referat fra møte i RGB nr. 414 Side – 3 SAKER 05/10 FN-KONVENSJONEN Vedtak: Vi starter igjen med artikkel nr. 1 på første møte etter jul. Vi ser etter om artikkelen er oppfylt. 07/14 ÅRS-RAPPORTEN FOR 2014 Vedtak: Begynner på rapporten for 2014 på neste møte. 02/14 SKANDINAVISK SAMARBEID Vedtak: Komme med forslag til dato på neste møte. Ber BBL om også å komme med forslag. Godkjenning av referat nummer 414 Referatet ble godkjent. Saks-liste for neste møte Delt ut på møte. EVENTUELT Vi har gjennomgått forslag til nytt mandat for bruker-råd – se vedlegg.