Rådgivningsgruppen

Nr. 413 – Referat fra 2. desember 2014

Referat fra 2. desember 2014 Tilstede: John-Harald Wangen, Gro Kristine Sjønnesen, Cora Maria Galucio, Tove Kjevik, Cecilie Dahl og Erik Songstad Ikke tilstede: Møte-leder: John-Harald Wangen Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Steinar Wangen Sted: Emma Hjorthsvei 74 Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00 Besøk: Vedlegg: 1/413 Referat fra SAR-møte 18. november 2014 1/413 Program for ”Mestring og motivasjon” 2/413 Møteplan for våren 2015 Faste punkter: Informasjon fra andre møter og konferanser Det er nå to vernepleier-studenter som skal følge oss til våren. De skal kanskje være med på å gjennomføre bruker-undersøkelsen fra KS. Det er Göran Svedsäter fra Utviklingsenheten i kommunen som har ansvaret for undersøkelsen. Vi ber han om å komme på et møte på nyåret. Lars Ole fortalte fra møtet med tjeneste-lederne i Pleie- og omsorg på tirsdag 25. november. Det jobbes med et forslag til nytt mandat for bruker-rådene. Nr.413 Referat fra møte i RGB nr. 413 Side – 2 Avis-utklipp og andre nyheter Avis-utklipp fra Budstikka 29. november om vår hjelp til å lage lettlest brosjyre om overgrep. Beskjeder og informasjon Tale-maskinen til Erik har kommet – Hurra. Løxa utvikling, Mølla kompetanse-senter og Dønski industrier skal slås sammen til en bedrift. Lønnen blir kr. 33.- i timen. Vi feirer jule-avslutning hos Gro i år. Vi tar et kort møte og avslutter hjemme hos Gro fra kl. 12.00 med vanlig jule-mat. Dagen starter og avsluttes på Ramme til vanlig tid. Ribbe, medister-kaker, jule-pølser, surkål, rødkål, poteter, saus, tyttebær, sennep, drikke, riskrem med jordbær-saus. Prøveturen med Aktiv Spania-ferie blir mest sannsynlig fra tirsdag 14. april til tirsdag 21. april. Vi så på forslaget til brosjyre. Brev til gruppen Ingen brev. @ E-post Gjennomgått e-post. Referat fra møte i RGB nr. 413 Side – 3 Internett, hjemmeside og Facebook Vi har gått igjennom våre faste sider. I tillegg har vi sett på denne siden: http://inclusion-europe.org/nb/selvbestemmelse ”Ingen ting om oss, uten oss” bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR Årshjulet for SAR-møter 2015 er klart. BKA-rådets møteplan januar – juni 2015: 15. januar – møteleder: Mads 5. februar – møteleder: Mathilde 26. februar – møteleder: Rikke 19. mars – møteleder: Marie 9. april – møteleder: Dag 30. april – møteleder: Mathilde 21. mai – møteleder: Fredrik 18. juni – sommeravslutning: Marie Vi må følge opp saken om mobbing og husleie. Konferansen om mobbing er opp på SAR-møte og med tjeneste-lederne i PLO. Lage et forslag til program. Lage egen sak. Når det gjelder saken om gjengs husleie og livs-oppholds-sats, så venter vi på svar fra NAV. På neste møte bestemmer vi om vi skal ta kontakt med Budstikka. Referat fra møte i RGB nr. 413 Side – 4 SAKER 05/10 FN-KONVENSJONEN Vedtak: Vi starter igjen med artikkel nr. 1 på første møte etter jul. Vi ser etter om artikkelen er oppfylt. 07/14 ÅRS-RAPPORTEN FOR 2014 Vedtak: Begynner på dette årets rapport på neste møte. 02/14 SKANDINAVISK SAMARBEID Vedtak: Komme med forslag til dato på neste møte. Ber BBL komme med forslag. Godkjenning av referat nummer 413 Referatet ble godkjent. Saks-liste for neste møte Delt ut på møte. EVENTUELT Nytt Mandat for brukerråd – neste møte Møteplan for våren 2015 er laget ferdig.