Rådgivningsgruppen

Nr. 411 – Referat fra 4. november 2014

Referat fra 4. november 2014 Tilstede: John-Harald Wangen, Gro Kristine Sjønnesen, Cora Maria Galucio, Tove Kjevik, Cecilie Dahl og Erik Songstad Ikke tilstede: Møte-leder: Erik Songstad Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Steinar Wangen (måtte gå kl. 11) Sted: Emma Hjorthsvei 74 Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00 Besøk: John-Ingvard Kristiansen BUFdir Vedlegg: Faste punkter: Informasjon fra andre møter og konferanser En av studentene har allikevel valgt å bli med på prosjektet vårt selv om hun fikk sitt egentlige førstevalg. Det synes vi er kult. Avis-utklipp og andre nyheter Avisutklipp fra Budstikka 30. oktober om Aurora-Verksted som en skredder-sydd arbeidsplass. Beskjeder og informasjon Tale-maskinen til Erik er fortsatt på service. Der har den vært i over 9 uker. Hvorfor får han ikke en ”låne tale-maskin”? Nr.411 Referat fra møte i RGB nr. 411 Side – 2 Brev til gruppen Ingen brev. @ E-post Vi har fått en e-post fra Hulegården i Danmark. De har sendt oss den quizen de har laget om FN-konvensjonen. Internett, hjemmeside og Facebook Vi fant ikke så mye spennende på hjemmesidene. Vi har fått 36 nye likes på Facebooksiden. ”Ingen ting om oss, uten oss” bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR Vi må følge opp saken om mobbing og husleie. Konferansen om mobbing blir tatt opp på neste SAR-møte og på Lars Oles møte med tjeneste-lederne. Når det gjhelder saken om gjengs husleie og livs-oppholds-sats, så venter vi på svar fra NAV. Vi har laget saksliste til SAR-møtet 18. november. Listen er lagt ut på kommunens hjemmeside. og sendt til våre kontakt-personer. Lars Ole skal treffe tjeneste-lederne for boligene på tirsdag 25. november. Vi ber han ta opp behovet for – bruker-rådsmøter i forkant av SAR. Også behovet for tilretteleggere på SAR-møtene. – Årshjulet for 2015, SAR-møter og andre ting? – Hva skjer med ”Bruker spør bruker” – Bærum-konferansen høsten 2015 ”Likeverd – ikke mobbing” – Ferie-turer Referat fra møte i RGB nr. 411 Side – 3 SAKER 05/10 FN-KONVENSJONEN Vedtak: Vi starter igjen med artikkel nr. 1 på neste møte. Vi ser etter om artikkelen er oppfylt. 07/14 FOREDAG FOR VERNEPLEIER-STUDENTER Cecilie og Jacob møtte deltid-studentene i Sandvika på torsdag 30. oktober. Cecilie rotet litt med å finne frem, så resten av dagen ble litt dårlig. Lokalet kunne vært bedre. Tove og Cora møtte deltid-studentene i Lillestrøm på mandag 3. november. Tove synes det gikk bra og Cora synes det gikk kjempe-bra. På fredag er det Erik, Gro og John-Harald sin tur. Vedtak: John-Harald er klar fra kl. 09.45, Erik fra kl. 09.50 og Gro fra kl. 09.55. 06/13 ÅRS-RAPPORTEN FOR 2013 Vi har lagt inn hvilke andre møter og konferanser vi har deltatt på i 2013. Vedtak: Årsrapporten for 2013 er godkjent. Referat fra møte i RGB nr. 411 Side – 4 02/14 SKANDINAVISK SAMARBEID Vi møter BBL lørdag 15. november kl. 13.00 til kl. 17.00 i Sandvika. Vi går igjennom oversikten fra konferansen med ULF og Grunden. Vedtak: Stedet er Kunnskaps-senteret i Sandvika. Cora, John-Harald, Cecilie, Lars Ole og Erik kommer sikkert. 06/14 BROSJYRE OM OVERGREP Besøk av John-Ingvard som kommer fra Barne- og ungdom og familie – BUFdir. BUFdir jobber med å gi råd til departementet og politikerne. BUFdir jobber med inkludering, at alle skal få være med. John-Ingvard jobber med ikke diskriminering for ulike grupper med nedsatt funksjonsevne. For to år siden fikk BUFdir i oppdrag å jobbe med å forebygge seksuelle overgrep og komme frem til hvordan man skal jobbe med det når det skjer. Ikke alle som skal bidra, hvis det skal forebygges eller jobbes med, vet hva de skal gjøre når det forekommer overgrep mot utviklingshemmede. Det gjelder politiet, helse-vesenet, barnevern, … Seksuelle overgrep er et vanskelig tema å snakke om. Ingen skal tvinges til å gjøre noe de ikke ønsker. BUFdir har laget forslag til retningslinjer, for hva skal jeg gjøre, hvem skal jeg ringe til, og hvordan forholde seg til personen som har gjort et overgrep mot andre. Referat fra møte i RGB nr. 411 Side – 5 Har også laget en brosjyre, som skal deles ut til mennesker med utviklingshemming. Dere er eksperter å vite hva som er lett lest, og derfor setter BUFdir stor pris på vår innsats. Cecilie, Erik, Cora og Gro jobber med teksten i brosjyren onsdag 5. november kl. 13.00 til kl. 16.00 på BA. Om to uker skal nettstedet ”vern mot overgrep” presenteres. I BUFdir skal dette lanseres 19. november i Oslo. Det starter kl. 14.00 og varer til ca. kl. 16.00. Minister Solveig Horne skal åpne presentasjonen. En fra Kripos som jobber med overgrep mot utviklingshemmede skal også si noen ord. John-Ingvard ønsker at vi kan vise brosjyren, fortelle kort om RGB og om viktigheten av lett lest informasjon. Vi kan bruke fra 5 til 10 minutter. Vedtak: Vi har bestemt at Erik, Gro, Cora, Cecilie, Steinar og kanskje John-Harald stiller på arrangementet 19. november. Vi avtaler mer om hva vi skal si og hvor vi skal møtes når vi treffes i morgen. Godkjenning av referat nummer 411 Referatet ble godkjent. Saks-liste for neste møte Delt ut på møte. EVENTUELT Hva skal vi gjøre hvis brann-alarmen går? Vi gikk igjennom rutinene. Vi feirer jule-avslutning hos Gro i år. Vi tar et kort møte og avslutter hjemme hos Gro med vanlig jule-mat.