Rådgivningsgruppen

Nr. 407 – Referat fra 9. september 2014

Referat fra 9. september 2014 Tilstede: John-Harald Wangen, Gro Kristine Sjønnesen, Tove Kjevik, Cecilie Dahl og Erik Songstad Ikke tilstede: Cora Maria Galucio Møte-leder: John-Harald Wangen Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Steinar Wangen Sted: Emma Hjorthsvei 74 Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00 Besøk: Ingen Vedlegg: Faste punkter: Informasjon fra andre møter og konferanser Lars Ole har hatt møte med Randi Krogstad på vernepleierhøgskolen. De har snakket om muligheten for at vernepleier-studenter kan bruke en av praksis-periodene sine til å være tilretteleggere for bruker-rådsarbeid. Avis-utklipp og andre nyheter Ingen avis-utklipp. Beskjeder og informasjon Fritids-kalenderen for høsten har kommet. Cecilie og Steinar har vært i kontakt med NAV i forrige uke for å få hjelp til å forstå hva livsoppholds-norm betyr. Vi ble lovet et raskt svar, men har ikke hørt noe. Vi tok kontakt med de første gang i mai 2014. Nr.407 Referat fra møte i RGB nr. 407 Side – 2 Brev til gruppen Ingen brev. @ E-post E-post fra Hulegården i Danmark som kommer på besøk om 14 dager. De skal bo på Gjestehuset og være sammen med oss i 2 dager. De ønsker å høre mer om brukerråds-arbeid. Internett, hjemmeside og Facebook Vi prøvde den nye rettighets-quizzen på NFU-sidene. Tove syntes det var lett å forstå når man svarte riktig. Ble lettere å forstå etter at man hadde tatt den et par ganger. Gro lurte på flere spørsmål om verge. Hva gjør man når den vergen man har slutter eller dør? Cecilie synes det var intressant. Noen ganger svarte jeg feil. Erik syntes den var bra. ”Ingen ting om oss, uten oss” bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR Legge ut liste over rekke-følgen på ”Runden rundt bordet” på kommunens hjemmeside under SAR-arbeidet. Vi har gjort ferdig saks-listen til SAR-møte 23. september. Saks-listen er vedlagt referatet og blir sendt ut til ledere av bruker-rådene, samt til kontakt-personene. Vi har også laget et tids-skjema for møtet. Referat fra møte i RGB nr. 407 Side – 3 SAKER 05/10 FN-KONVENSJONEN Vedtak: Vi starter igjen med artikkel nr. 1 på neste møte. Vi ser etter om artikkelen er oppfylt. 06/13 ÅRS-RAPPORTEN FOR 2013 Vedtak: Lars Ole lager ferdig et forslag til neste møte. 02/14 SKANDINAVISK SAMARBEID Vedtak: Godkjenne arbeids-dokumentet på neste møte. 05/14 BESØK FRA HULE-GÅRDEN I DANMARK Hulegården utenfor København som vi besøkte i 2006. De kommer 7 personer, 5 medlemmer av bruker-rådet og 2 medarbeidere. De skal bo på Emma gjestehus. Vi har laget et forslag til program som vi tror blir bra. Vedtak: Steinar stiller opp som vertskap Godkjenning av referat nummer 407 Referatet ble godkjent. Saks-liste for neste møte Delt ut på møte. EVENTUELT – Intet spesielt.