Rådgivningsgruppen

Nr. 405 – Referat fra 12. august 2014

Referat fra 12. august 2014
Tilstede: John-Harald Wangen, Gro Kristine Sjønnesen,
Tove Kjevik, Cecilie Dahl og Erik Songstad
Ikke tilstede: Nicholas Andrè Sørlie og Cora Maria Galucio
Møte-leder: Cecilie Dahl
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Steinar Wangen
Sted: Emma Hjorthsvei 74
Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00
Besøk: Ingen
Vedlegg:

 

Faste punkter:

Informasjon fra andre møter og konferanser
Ingen møter siden sist på grunn av sommer-ferien.

Avis-utklipp og andre nyheter
Gro har med siste nummer av Samfunn for alle hvor det står om Nordisk samarbeid, Nordisk lunsj i Bergen og Aktiv Spania-ferie.

 

Beskjeder og informasjon
Løxa ha nå økt motivasjons-lønnen til kr. 32.- pr. time.
Pascal-festivalen arrangeres helgen 6-7. september på Gjøvik.

Brev til gruppen
Ingen brev.

 

@ E-post
Vi har fått referat fra BKA-rådets møte 26. juni.

Randi fra Vernepleierhøgskolen
har sendt oss bekreftelse på høstens forelesninger.

 

Internett, hjemmeside og Facebook
Ikke så mye nytt på grunn av sommer-ferien.

 

”Ingen ting om oss, uten oss”
bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

Gått igjennom BKA-rådets referat fra deres møte 26. juni.
De jobber med regler for pauser
og skal jobbe med regler for mobil-bruk.

Høstens møter skal være på Ramma på Emma
fra kl. 12.30 til kl. 14.30.
Møteleder kommer en halv time før og ordner med kaffe.

4. september, møteleder Marie
25. september, møteleder Dag
16. oktober, møteleder Fredrik
6. november, møteleder Mathilde
27. november, møteleder Kenneth
18. desember, Juleavslutning møteleder Mads

 

 

 

SAKER

 

05/10 FN-KONVENSJONEN

Artikkel 29

Å være med i politikken

Norge skal sørge for
at mennesker med nedsatt funksjonsevne
får delta i politikken
og ellers i samfunnet.

Det betyr
at de skal ha mulighet til å stemme ved alle valg
at valg-lokalene er tilgjengelige
at valg-materialet er lett å forstå
at den som trenger hjelp, får en hjelper

at valg er hemmelige,
og at hjelperen ikke kan si
at noen skal stemme på noe de ikke vil.

mennesker med nedsatt funksjonsevne
kan stå på lister og bli valgt.
Hvis de blir valgt,
må de få de hjelpe-midlene
de trenger for å mestre oppgaven.

De skal kunne være medlemmer
av foreninger, organisasjoner og politiske partier.

De skal også kunne være med
i egne foreninger og organisasjoner
som samarbeider med organisasjoner andre steder i Norge
og i andre land.

Vedtak: Cecilie gjennomgår artikkel 30 på møte nr. 406 26. august.

 

 

06/13 ÅRS-RAPPORTEN FOR 2013
Jobbet med hva som skal stå i rapporten for 2013.

Vedtak: Lars Ole lager ferdig et forslag til møte 26. august.

 

 

02/14 SKANDINAVISK SAMARBEID

Vedtak: Godkjenne arbeids-dokumentet på neste møte.

 

 

Godkjenning av referat nummer 405
Referatet ble godkjent.

 

Saks-liste for neste møte
Delt ut på møte.

 

 

EVENTUELT
Intet på eventuelt.